Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
429169
Liczba odwiedzin

Ochrona Danych Osobowych

Menu

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które przysługują Ci na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

Inspektor Ochrony Danych

Mateusz Renka

Numer telefonu

59 8635 273

Adres e-mail

iod@szpital-lebork.com.pl

 

 1. Sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą

 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wystąpić do Szpitala z żądaniem wykonania praw przysługujących jej na podstawie art. 15 – 22  RODO, tj.:

 

 • prawa dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
 • prawa do sprostowania nieprawidłowych danych – art. 16 RODO,
 • prawa do usunięcia danych – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, 
 • prawa do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
 • prawa do przenoszenia danych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO,
 • prawa do sprzeciwu – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
 • prawa do niepodlegania profilowaniu – w przypadkach wskazanych w art. 22 RODO.

 

Wniosek powinien być skierowany do Dyrekcji Szpitala na adres:

 

 • ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

Przejdź do góry strony