Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
421902
Liczba odwiedzin

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Menu

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Lęborku (dalej „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W naszym Szpitalu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i praw, które Ci przysługują na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z inspektorem możesz skontaktować się w  następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@szpital-lebork.com.pl,
 • telefonicznie: 59 8635 273.

 

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, aby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. W przypadku podania dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda.

 

Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane, za Twoja odrębną zgodą, także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Twoje dane będziemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji lub przez 3 lata w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, czyli Tobie

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – tylko dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Przejdź do góry strony