Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII   I   INTENSYWNEJ TERAPII

TELEFONY:

Lekarz dyżurny : 59 8635 285
Dyżurka pielęgniarek: 59 8635 255
;    59 8635 359

Sekretariat: 59 8635 256

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek.med. EDYTA KAMIENIECKA

Z-ca Lekarza Kierującego: lek.med. JAN GAJDKA

·         lek.med. JANUSZ OŻGA

·         lek.med. WIKTOR MOSZYŃSKI

·         lek.med. AGNIESZKA CZAJA

·         lek.med. AGATA KARPIK

·         lek.med. KAMIL GRABOWSKI

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Musianowicz
 • Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Sylwia Kaczmarek
 • 23 pielęgniarki,
 • 1 sekretarka medyczna
 • 1 opiekun medyczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lęborku powstał w 1985r.

Oddział Intensywnej Terapii znajduje się na parterze, jest bezpośrednio połączony z SOR, co zapewnia udzielanie szybkiej i sprawnej opieki chorym.

Oddział wyposażony jest w sześć stanowisk specjalistycznego sprzętu leczniczo - diagnostycznego: respiratory, kardiomonitory, rtg przyłóżkowe, bronchofiberoskop.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG  ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

1.      Leczenie chorych w stanach zagrożenia życia spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, a w szczególności niewydolnością układu oddechowego i związaną z tym terapią respiratorową.

2.      Wskazania do leczenia w oddziale intensywnej terapii:

a) zaburzenia układu oddechowego;

- ostra niewydolność oddechowa,

- przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca terapii respiratorem,

- niewydolność oddechowa pooperacyjna.

b) zaburzenia układu krążenia:

- zawał serca przebiegający ze wstrząsem i/lub zaburzeniami rytmu,

- ostra niewydolność krążenia,

- zator tętnicy płucnej,

- zaburzenia rytmu serca.

c) wstrząs o różnej etiologii

d) stany nieprzytomności:

- stany poreanimacyjne,

- zatrucia

- choroby metaboliczne (cukrzyca i inne),

- schorzenia neurologiczne (udar mózgu),

- opieka nad potencjalnym dawcą narządów.

e) stany zagrożenia życia wymagające intensywnego monitorowania funkcji życiowych (oddychanie, krążenie, parametry laboratoryjne),

f) sytuacje kliniczne wymagające zastosowania skomplikowanych, niejednokrotnie obciążonych dużym ryzykiem procedur diagnostycznych i/lub terapeutycznych,

g) inne stany przebiegające z niewydolnością wyżej wymienionych układów.

3.      Wykonywanie znieczuleń:

a) badanie chorych zgłoszonych do zabiegu operacyjnego, ustalanie zasad przygotowania pacjentów do znieczulenia, kwalifikacje do znieczulenia, wybór metody znieczulenia, uzyskanie zgody pacjenta na znieczulenie,

b) prowadzenie znieczulenia (stosowane są wszystkie znane formy znieczulenia), nadzorowanie całości znieczulenia i odpowiedzialność za jego wynik i stan chorego, odpowiedzialność i kierowanie całością postępowania leczniczego i prowadzenie dokumentacji.

4.      Konsultacje anestezjologiczne we wszystkich oddziałach szpitala.

5.      Reanimacja (wszystkie oddziały + izba przyjęć).

 

SPRZĘT OAiIT:

 • Hotline HL- 90 – przepływowy podgrzewacz płynów
 • Respirator SAVINA  ARJX – 0245
 • Respirator SAVINA  ARXJ – 0246
 • Respirator SAVINA  ARMX – 0317
 • Defibrylator Life pack 20 (nr 34332263)
 • Inhalator Philips
 • Kardiomonitor PM 9000 Express
 •  Kardiomonitor PM 9000 Express
 •  Pulsoksymetr 520ALPR (nr fabr. 77-5716)
 • Pulsoksymetr 520ALPR (nr fabr. 77-5790)
 • Capnograf przenośny NPB-70 (nr fabr. 87402590)
 • Capnograf przenośny NPB-70 (nr fabr. 87402670)
 • Pompa infuzyjna perystaltyczna AP 31-  2 sztuki
 • Pompa strzykawkowa KWAPISZ – dwutorowa -14 sztuk
 • Pompa infuzyjna DUET 20/50 nr fabr. 14157
 • Pompa infuzyjna DUET 20/50
 • Pompa strzykawkowa KWAPISZ – dwutorowa
 • Kardiomonitor Diascope 2 Vismo
 • Kardiomonitor FX 2000 – 3 sztuki
 • Ssak elektryczny SU 2\m - 6 sztuk
 • Respirator BENNET 840 nr fabr. 3510101571
 • Respirator BENNET 840 nr fabr. 3510101171
 • Kardiomonitor EDAM M8  2 sztuki
 • Łóżko do intensywnej terapii  6 sztuk
 • Bronchofiberoskop TYP  PE – ET 2
 • NICCOMO – nieinwazyjny monitoring hemodynamiczny nr fabr. 10621232
 • Respirator transportowy nr SRXN 0020
 • Respirator transportowy nr SRXN 0050
 • Defibrylator CARDIO-AID nr fabr. 12089278 z zasilaczem
 • Monitor Vigileo MHM1E nr VL 018189 do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych
 • Monitor do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych  EV 1000A nr fabr. EV 055910
 • Aparaty do znieczuleń firmy Draeger (Fabius , Titus)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii