Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
349469
Liczba odwiedzin

Menu

Dr hab.n.med. Zoran Stojčev Prof.nadzw.

 

Dr hab.n.med. Zoran Stojčev Prof.nadzw.
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Konsultantem  do spraw Chirurgii Onkologicznej przy oddziale Chirurgii w Szpitalu w Lęborku,
Przewodniczący  Konsylium Onkologicznego

Zoran Stojcev ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu w Bratysławie w 1988r. Po rocznym stażu w Bratysławie rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku. Kolejno zdobywał stopnie specjalizacji w chirurgii ogólnej - w 1991r. pierwszy stopień, a w 1995r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W tym samym roku zdobył również tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej. W 2000r. obronił pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1997 r. utworzył i objął stanowisko kierownicze na wydzielonym z Chirurgii ogólnej, Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Następnie w roku 2010 objął stanowisko Ordynatora połączonych Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej oraz Chirurgii Onkologicznej. Stanowisko to pełnił  do lutego 2016 r. Od marca do końca maja 2016 r. pracował w Londynie w prestiżowym Szpitalu Imperial College. Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą takich jak:

  • Szpital Imperial College w Londynie
  • St Mark’s Hospital,
  • Szpital Toranomon w Tokyo,
  • Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie.
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku, Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach

W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych, dotyczących aspektów klinicznych schorzeń leczonych na prowadzonych przez Niego oddziałach. Jako Macedończykowi, który studiował w Bratysławie, a pracuje w Polsce, bliski jest Jego sercu duch pansłowiański w historii medycyny, co znalazło wyraz w wielu tekstach jakie napisał. Mimo różnorodnych wyzwań jakie przed sobą stawia, znajduje także czas na działalność dydaktyczną. Od wielu lat wykłada chirurgię na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Słupsku, a od trzech lat prowadzi też zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Poświęca się również pracy organizacyjnej.

Jest członkiem towarzystw naukowych:

  • European Society of Surgical Oncology,
  • Towarzystwa Chirurgów Polskich,
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
  • Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego.
  • Polskiego Towarzystwa Badania Raka Piersi

W latach 2002-2012 był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Od 2013 r.  jest przewodniczącym Gdańskiego Oddziału TCHP. W 2002 r. zorganizował VIII zjazd PTCHO w Ustce i od tego czasu przewodniczy organizacji corocznych "Usteckich Dni Onkologicznych". W 2015 r. obronił pracę habilitacyjną pt. "Markery molekularne w raku żołądka".

Podczas jego 28-letniego doświadczenia zawodowego wykonał ponad 13 000 dużych operacji, początkowo zabiegi z zakresie chirurgii ogólnej, a później z zakresu  chirurgii onkologicznej. Wykonał ponad 300 operacji resekcji żołądka z lymfadenektomia D2, ponad 200 resekcje trzustki, ponad 100 resekcji przełyków tyle samo resekcji wątrób. Ponad 1000 operacji jelita grubego metodą klasyczną, a od trzech lat wykonuje prawie wszystkie operacji raka odbytnicy metodą laparoskopową. Wykonał ponad 100 operacji tego typu. Co roku wykonywał około 100 zabiegów z powodu raka piersi I  wykonał setki zabiegów wraz z zabiegami onkolplastycznymi i rekonstrukcją z protezą szczególnie jednoczasowe. Jako pierwszy na Pomorzu rozpoczął leczenie oszczędzające raka piersi.  Do jego szczególnego zainteresowania należą operacje tarczycy, których wykonał ponad 3000 .

Szczególny istotnie dla niego  jest szkolenie młodych lekarzy. Pod jego kierownictwem  trzy osoby ukończyły specjalizacje z chirurgii onkologicznej, a kolejne dwie są w trakcie specjalizacji. Cztery osoby zarobiły specjalizacje z chirurgii ogólnej. Organizował liczne warsztaty dla lekarzy z całego kraju, na których dzielił się  swoimi doświadczeniami i  umiejętnościami chirurgicznymi, szczególnie z zakresie chirurgii żołądka, trzustki, piersi, jelita grubego i tarczycy. Jest ekspertem krajowym w wielu dziedzinach i bierze czynny udział w  ustalaniu standardów leczenia onkologicznego.

Przejdź do góry strony