Procedury z zakresu chirurgii onkologicznej

 

W Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjnym wykonywane są procedury specjalistyczne i wysokospecjalistyczne zakontraktowane przez NFZ, z zakresu chirurgii onkologicznej.

Leczenie chorób nowotworowych prowadzimy w sposób skoordynowany, w oparciu o nowoczesne schematy leczenia, w ścisłej współpracy z Oddziałem Onkologii i Chemioterapii oraz Oddziałem Radioterapii.

Oddział ściśle współpracuje z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Endoskopii, Laboratorium Analitycznym i Pracownią Patomorfologii, co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładna diagnostykę.

 

KONSYLIUM ONKOLOGICZNE

Pacjent, u którego lekarz podejrzewa lub stwierdza nowotwór złośliwy, leczony jest w sposób koordynowany. Zakładana jest karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) oraz przeprowadzana pełna diagnostyka. Karta DiLO uzupełniana jest przez poszczególnych specjalistów na wszystkich etapach diagnozowania oraz leczenia pacjenta, dzięki czemu wszelkie informacje o nim znajdują się w jednym miejscu.

Po zgłoszeniu się pacjenta do szpitala, w jego sprawie zbiera się konsylium onkologiczne. Jest to zespół wielu specjalistów, składający się m.in. z chirurga onkologa,  onkologa, radiologa, patomorfologa, psychologa, fizjoterapeutę. Konsultuje on wyniki badań pacjenta i na ich podstawie kwalifikuje go do właściwego leczenia. Pacjentowi wyznacza się też koordynatora leczenia, który ułatwia mu przechodzenie przez kolejne etapy terapii.

 

PROCEDURY Z ZAKRESU CHIRURGII  ONKOLOGICZNEJ WYKONYWANE W ODDZIALE

Oddział Chirurgiczny Ogólny, Gastroenterologiczny i Rehabilitacyjny SPS ZOZ w Lęborku jest na Pomorzu jedynym pomiędzy Gdańskiem i Słupskiem, ośrodkiem wykonującym tak szeroki wachlarz operacji z zakresu chirurgii  onkologicznej.

1. LECZENIE ZMIAN ŁAGODNYCH I ZŁOŚLIWYCH PIERSI:

 • tumorektomie;
 • kwadrantektomie;
 • leczenie oszczędzające pierś (BCT) w przypadkach raka, zabiegi onkolplastyczne;
 • amputacje piersi (możliwa jednoczasowa lub odroczona rekonstrukcja piersi różnymi technikami);
 • biopsja węzła wartowniczego (SNB) w raku piersi.
 • biopsje stereotaktyczne
 • biopsje mammotomiczne

2. ZABIEGI NA UKŁADZIE CHŁONNYM (ZARÓWNO ZABIEGI   DIAGNOSTYCZNE JAK I LECZNICZE):

 • chirurgiczna biopsja węzłów chłonnych w różnych lokalizacjach;
 • radykalna limfadenektomia szyjna;
 • radykalna limfadenektomia pachwinowo-biodrowa;
 • radykalna limfadenektomia pachowa;
 • wykonujemy jako standardy: limfadenektomię D2 w raku żołądka, TME w raku odbytnicy, trójpolową limfadenektomię w raku przełyku.

3.  ZABIEGI OPERACYJNE NA PRZEWODZIE POKARMOWYM:

 • resekcje przełyku – zarówno przezrozworowe w przypadkach łagodnych zwężeń jak i radykalne resekcje z trójpolową limfadenektomią w przypadkach zmian złośliwych;
 • resekcje żołądka – zarówno całkowite radykalne resekcje z limfadenektomią D2 (ewentualnie D3) jak i resekcje częściowe;
 • operacje trzustki – pankreatoduodenektomia sposobem Whiplle’a, totalna pankreatektomia, dystalne resekcje trzustki;
 • operacje guzów wątroby pierwotnych i wtórnych;
 • operacje guzów pęcherzyka żółciowego;
 • operacje jelita grubego – zarówno częściowe resekcje okrężnicy jak również operacje guzów odbytnicy – przednie wycięcie odbytnicy, brzuszno-kroczowe/krzyżowe wycięcie odbytnicy – z zachowaniem zasad Total Mesorectal Excision;
 • Zabiegi te wykonujemy metodą otwartą jak i techniką laparoskopową.

4. ZABIEGI W OBRĘBIE SKÓRY:

 • wycięcie zmian skórnych łagodnych i złośliwych;
 • zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej – płaty i przeszczepy skóry;
 • leczenie czerniaka skóry – biopsja wycinająca zmian podejrzanych, leczenie radykalne po potwierdzeniu czerniaka wraz z biopsją węzła wartowniczego.

5. ZABIEGI NA TARCZYCY:

 • operacje wola guzowatego łagodnego;
 • operacje raków tarczycy (całkowite wycięcie tarczycy, limfadenektomia szyjna);
 • reoperacje tarczycy (wznowa wola łagodnego, radykalizacja leczenia po niedoszczętnym wycięciu tarczycy z powodu raka).