Wycięcie przetoki odbytu

Przetoka odbytu powstaje najczęściej w wyniku przebicia się na powierzchnię skóry lub nacięcia ropnia okołoodbytniczego. Rzadziej przyczyną powstania przetoki jest miejscowe zakażenie uszkodzonej błony śluzowej lub skóry kanału odbytu. Może mieć to miejsce w przypadku występowania: szczeliny odbytu, choroby Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gruźlicy lub po zabiegach operacyjnych okolicy odbytu.
Przetoka odbytu może też powstać w przypadku:

  • zranienia błony śluzowej kanału odbytu,
  • leczenia żylaków odbytu przy pomocy wstrzyknięć substancji powodującej ich zarastanie (tzw. skleroterapia),
  • ostrego zapalenia uchyłka jelita grubego lub ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Zabieg operacyjny jest podstawową metodą leczenia przetoki odbytu i prowadzi prawie zawsze do jej całkowitego wygojenia. Zabieg operacyjny jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, rdzeniowym lub ogólnym i polega na wycięciu kanału przetoki, obu jego ujść i wszystkich ewentualnych rozgałęzień. Zależnie od rozległości przetoki gojenie po zabiegu może trwać od kilku do nawet kilkunastu tygodni. Przejściowo po operacji mogą pojawić się problemy z utrzymaniem stolca (brudzenie bielizny) lub kontrolą oddawania gazów, mają one jednak charakter przejściowy i ustępują w miarę postępów gojenia.