Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu

Sekretariat:   59 86 35 318
Dyżurka pielęgniarek:   59 86 35 214
Pielęgniarka Oddziałowa:   59 86 35 317
Lekarz dyżurny:   59 86 35 228

Kadra lekarska:

 Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. med. Mariusz Kamieniecki - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. med. Zbigniew Felczak - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Lek. med. Cezary Chudziaszek - specjalizacja (I stopnia) w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. med. Karol Kołatka - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. med. Zbigniew Gliński- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalista rehabilitacji medycznej, w trakcie specjalizacji z balneologii /konsultant w zakresie rehabilitacji medycznej/

Lek med. Paweł Remer – specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek med. Piotr Jabłecki – w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek med. Radosław Ryszawa – w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarki:

  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Staniecka
  • 10 pielęgniarek
  • 2 sanitariuszy
  • 1 opiekunów medycznych
  • 2 sekretarka medyczna

Usługi Medyczne i Działalność Pozamedyczna
Według rankingu tygodnika Wprost w roku 2003 Oddział Ortopedii i Traumatologii zajął 15 miejsce w kategorii Ortopedia i Traumatologia Dziecięca, oraz 14 miejsce w Leczeniu Stanów Pourazowych (Wprost nr 43 z 26 października 2003 r.).

W Oddziale realizowane są świadczenia zdrowotne w ramach Programu NFZ i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

ORTOPEDIA

Leczenie wad nabytych / osteotomie /, zabiegi korekcyjne i rekonstrukcyjne (np.: zabiegi na stopach, rękach, biodrze, barku, kolanie), leczenie nawykowych zwichnięć w obrębie barku, rzepki itp. Chirurgia kolana/zabiegi artroskopowe, rekonstrukcje wiązadłowe metodą artroskopową. Przeszczepy mozaikowe chrząstki w stawie kolanowym.

Leczenie zmian zwyrodnieniowych / zabiegi paliatywne (np.: osteotomie biodra, kolana), artroskopowa sanacja stawu kolanowego, inne. Endoprotezoplastyka stawów biodrowych: endoprotezy cementowe, bezcementowe, hybrydowe, rewizyjne.

Leczenie operacyjne niezłośliwych guzów kości i tkanek miękkich.

TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU

Urazy i złamania u dzieci
Złamania kości długich / Leczenie zachowawcze i operacyjne /, inne złamania. Urazy stawów, urazy i uszkodzenia tkanek miękkich. Leczenie powikłań: Zaburzeń osi kostnych, braków zrostu, stawów rzekomych, stawów rzekomych zakażonych. Leczenie zapaleń kości i stawów.

STACJONARNA REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU- od lipca 2013.

Urazy i złamania u dorosłych
Złamania kości długich /leczenie zachowawcze i operacyjne przy pomocy zespoleń wewnętrznych (A-O), śródszpikowych (gwoździe śródszpikowe blokowane, DHS, Endery, Mrchetti-Vincenzi, Epiblock i inne), zewnętrznych (Polfix, Dynastab, i inne). Inne złamania Urazy stawów / w tym endoskopowa diagnostyka i zabiegi rekonstrukcyjne stawu kolanowego/ Czynnościowe leczenie złamań Chirurgia ręki /zabiegi naprawcze i rekonstrukcyjne; szwy i przeszczepy nerwów i ścięgien, inne/ Złamania kręgosłupa / leczenie zachowawcze /

Ponadto oddział wykonuje:
Rehabilitacje stacjonarną w warunkach oddziału rehabilitacji narządu ruchu (oddział posiada własną salę rehabilitacyjną i zatrudnia specjalistę z zakresu rehabilitacji i kinezyterapii, oferuje konsultacje psychologa)

Działalność Pozamedyczna:
Od 1997 roku organizujemy coroczne spotkania naukowe

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu