Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
263209
Liczba odwiedzin

Oddział Chorób Wewnętrznych

Menu

Oddział Chorób Wewnętrznych

Skierowanie do pobrania:  Wniosek o przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Telefony kontaktowe:
Sekretariat 59 86 35 222
Lekarz Kierujący oddziałem 59 86 35 301
Lekarz Dyżurny po godzinie 15 59 86 35 226
Pielęgniarka Oddziałowa 59 86 35 220
Dyżurka pielęgniarska odcinek internistyczny 59 86 35 223
Dyżurka pielęgniarska odcinek kardiologiczny 59 86 35 224
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 59 86 35 303
Sala Intensywnej Opieki Internistycznej 59 86 35 302
Sala Rehabilitacji Kardiologicznej 59 86 35 788

E-mail:

kardiologia@szpital-lebork.com.pl

Informacje dla pacjentów:
W dniu przyjęcia do szpitala pacjent powinien zgłosić się rano ok. godziny 8:00 (na czczo) do Izby przyjęć (znajdującej się przy portierni szpitala) celem założenia historii choroby.
Pacjent powinien mieć przy sobie :
- Skierowanie do szpitala – do Oddziału Chorób Wewnętrznych lub Oddziału Kardiologii i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,
- Dowód tożsamości,
- Kompletną dokumentację medyczna (karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalach, wyniki badań diagnostycznych i laboratoryjnych-ambulatoryjne),
- Listę aktualnie przyjmowanych leków (bądź te leki),
- W przypadku konieczności uzyskania zwolnienia za pobyt w szpitalu,
· NIP osobisty, bądź serię i nr dowodu osobistego,
· NIP i skróconą nazwę zakładu pracy,
- Piżamę dwuczęściową (dot. także kobiet), szlafrok, kapcie, klapki pod prysznic, przybory toaletowe (mydło, gąbka),
- Ręczniki, sztućce, kubek,
- W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić do sekretariatu Oddziału nr tel. 59 86 35 222

Kwalifikacja do Oddziału Chorób Wewnętrznych/ustalenie terminu przyjęcia:

-poniedziałki, wtorki,czwartki od 9.00 do 10.00 (prosimy o zgłoszenie do Sekretariatu Oddziału)- kwalifikacja osobiście przez Lekarza Kierującego Oddziałem lub Zastępcę Lekarza Kierującego Oddziałem,

-w wyjątkowych przypadkach telefonicznie/fax/e-mail przez lekarza prowadzącego pacjenta z przesłaniem kopii/skanu dokumentacji pacjenta.

Skierowanie do Oddziału Chorób Wewnętrznych w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza:

1)  chorób wewnętrznych,

 

Kwalifikacja do przyjęć planowych do Oddziału Chorób Wewnętrznych ustalenie terminu przyjęcia:

Codziennie w godz. 8.30- 10.00

Skierowanie do Oddziału Chorób Wewnętrznych  :wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ/Poradnia Specjalistyczna)

Kadra Lekarska:
 

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych

dr n. med. Olga Jachimowicz-Duda – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarze:

 • lek. med. Adrian Mochnacki - specjalista w dziedzinie chorób wewn.
 • lek. med. Agnieszka Wasik- specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • lek. med. Przemysław Kłosowski - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • lek. med. Wiktor Januszko - specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • lek. med. Michał Sulkowski - w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • lek. med. Michał Szulc - w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • lek. med. Agata Polańska-Szczap - specjalizacji w dziedzinie kardiologii

Rehabilitant

 • mgr Jacek Oto
   

Psycholog

 • mgr Sara Wróblewska

Pielęgniarka edukatorka

 • Pani Ewa Grabiec

Pielęgniarki:
Pielęgniarka Oddziałowa
- mgr Gabriela Karczewska

         

• Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: Bernarda Kobós
• 35 pielęgniarek ( dwie pielęgniarki z specjalizacją kardiologiczną, pięć pielęgniarek z specjalizacją z pielęgniarstwa zachowawczego, siedem pielęgniarek z licencjatem, 12 pielęgniarek z kursem EKG, 17 pielęgniarek z kursem kwalifikacyjnym zachowawczym, 15 pielęgniarek po kursie specjalistycznym reanimacja i resuscytacja, trzydzieści pielęgniarek po kursie specjalistycznym leczenie ran).
• 4 opiekunki medyczne
• 1 sanitariusz
• 2 sekretarki medyczne

Działalność:
Na oddziale znajdują się 52 łóżka w nowoczesnych  jedno i trzyosobowych salach wyposażonych w aparaty telefoniczne i telewizory.
W salach ogólnych jest możliwość ciągłego telemetrycznego monitorowania pacjentów.

W ramach oddziału funkcjonuje ponadto:


1. Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (5 łóżek) - sala wyposażona w nowoczesny sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie i leczenie pacjentów w kardiologicznych stanach zagrożenia życia
2. Sala Intensywnego Nadzoru Internistycznego (4 łóżka) - sala wyposażona w nowoczesny sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie i leczenie pacjentów w internistycznych stanach zagrożenia życia oraz pacjentów z udarem mózgu.
3. Sala Rehabilitacji Kardiologicznej/Kinezyterapii - służąca do rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, niewydolnością serca, po zabiegach kardiochirurgicznych, po udarze mózgu. Opiekę sprawują lekarze z oddziału, magister rehabilitacji, psycholog, pielęgniarka edukacyjna..
4. Sala Edukacyjno-Wypoczynkowa- wyposażona w system audio-wizualny, komputer, telewizor, zaplecze socjalne.
5. Sala Zabiegowa – służącą do wykonywania prostych zabiegów internistyczno-kardiologicznych

Przy oddziale funkcjonuje
1. Pracownia Echokardiografii – wykonywane są badania echo serca przezklatkowe oraz echokardiografie dobutaminową
2. Pracownia Kardiologiczna – wykonywane są następujące badania badania: testy wysiłkowe (na bieżni oraz cykloergometrze), EKG spoczynkowe, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, spirometria, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego.

W oddziale są udzielane następujące świadczenia:
Diagnostyka i leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego
1. Diagnostyka chorób serca i układu krążenia
2. Leczenie chorób serca i układu krążenia
3. Kwalifikacja do kardiologicznego leczenia inwazyjnego, leczenia kardiochirurgicznego
4. Edukacja i wczesna rehabilitacja pacjentów z chorobami serca i układu krążenia

Diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych
1. Diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych, z uwzględnieniem schorzeń w ramach wszystkich głównych podspecjalności internistycznych
2. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z udarem mózgu.
3. Edukacja pacjentów diabetologicznych.

Stacjonarna Rehabilitacja kardiologiczna

        

           


 

 

 1. Stacjonarna Rehabilitacja Kardiologiczna jest udzielana świadczeniobiorcom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i którzy wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a w szczególności świadczeniobiorcom po: 
 • ostrych zespołach wieńcowych;
 • plastyce naczyń wieńcowych;
 • zabiegach kardiochirurgicznych;
 • zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
 • zaostrzeniach niewydolności serca.
 1. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa i lekarza rehabilitacji medycznej  we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera) oraz ogólnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
 2. Rehabilitacja obejmuje stosowanie ćwiczeń fizycznych o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Schemat rehabilitacji obejmuje również  fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację

Personel Rehabilitacji Kardiologicznej

 

Działalność dydaktyczno - szkoleniowa
Oddział posiada akredytację do szkolenia w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych, jest w trakcie oceny wniosku o akredytację z zakresu kardiologii.
Oddział zajmuje się działalnością dydaktyczno - szkoleniową dla lekarzy zatrudnionych w oddziale, lekarzy spoza szpitala (głównie lekarzy POZ), średniego personelu medycznego.
W Oddziale odbywają się praktyki dla studentów wydziału lekarskiego, studentów pielęgniarstwa

W oddziale zostały zrealizowane
1. Program profilaktyczny - "Prewencja wtórna choroby wieńcowej"
2. Projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego"Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja”
3. Dwa projekty w ramach Unii Europejskiej :
Projekt Interreg III B „E-zdrowie dla regionów” - zrealizowany
Projekt Interreg IV B „ICT (Information, Communication, Technology) dla zdrowia” - zrealizowany

Przejdź do góry strony