Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje program Koordynowanej Opieki nad Kobietą Ciężarną (KOC). Program umożliwia prowadzenie kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i noworodkiem od pierwszych tygodni ciąży do ostatnich dni połogu.

Z takiej formy opieki zdrowotnej skorzystać mogą wszystkie pacjentki, które chcą, aby opieka perinatalna i położnicza przebiegały sprawnie, kompetentnie i z pełnym zaangażowaniem specjalistycznego zespołu położnych i lekarzy ginekologów.

Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są w jednej placówce medycznej, przez jeden zespół lekarzy i położnych, początkowo podczas wizyt kontrolnych w Poradni KOC, a następnie na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, gdzie na świat przychodzi dziecko.

Wizyty w Poradni KOC są bezpłatne, ustalane na bieżąco, bez odległych terminów. W trakcie całej ciąży Pacjentkom przysługują bezpłatne badania laboratoryjne, ultrasonograficzne (również 3D) oraz KTG zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Przyszła Mama ustala ze swoim lekarzem lub położną Plan Porodu, w którym ujmowane są Jej potrzeby i oczekiwania po to, aby personel miał możliwość się z nim zapoznać przed przyjęciem Pacjentki do szpitala. 

W sytuacjach niepewności, niepokoju bądź wątpliwości odczuwanych przez ciężarną, może ona skorzystać z telefonicznej porady, które udzielane są całodobowo. Przyszłym mamom oferowana jest także pomoc Psychologa. Współpracujemy również z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych, rodzice mogą więc zdecydować się na pobranie krwi pępowinowej podczas porodu. W przypadku wskazań medycznych zapewniamy specjalistyczne konsultacje w ośrodku o trzecim stopniu referencyjności.

Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SPS ZOZ w Lęborku obowiązują procedury związane w leczeniem bólu, również porodowego. Poza środkami farmakologicznymi, takimi jak znieczulenie zewnątrzoponowe, dysponujemy środkami niefarmakologicznymi, jak gaz uśmierzający ból, dobranie odpowiedniej pozycji podczas porodu, masaż, czy korzystanie z wanny.

W ramach Opieki nad Kobietą Ciężarną proponujemy też przyszłym Mamom bezpłatne zajęcia w Szkole Rodzenia, finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku. Prowadzona jest ona przez położną pracującą na naszym Oddziale. Szkoła oferuje kobietom ciężarnym i ich partnerom możliwość uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych, przygotowujących przyszłych Rodziców do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Po porodzie natomiast zapraszamy młode Mamy do skorzystania z wizyty w Poradni Laktacyjnej znajdującej się w naszym Oddziale i skorzystania z porad konsultanta laktacyjnego.

Od  listopada na naszym Oddziale został uruchomiony pilotażowy program „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym - Dieta Mamy”. Przebywające w naszym szpitalu Młode Mamy otrzymają  5 posiłków dziennie, przygotowywanych w naszej kuchni i odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb, zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.  Podczas pobytu w szpitalu  Mamy będą mogły skorzystać również z porady dietetyka, a po opuszczeniu szpitala, w razie pojawienia się nurtujących pytań, porady będzie można zasięgnąć drogą elektroniczną.  Możliwe jest również skorzystanie z darmowej konsultacji dietetycznej on-line.

Pandemia SARS-CoV-2 wymusiła wprowadzenie szeregu zmian w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas. W szpitalach obecnie szczególny nacisk kładzie się na zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów i personelu, co często związane jest niestety z ograniczeniem wizyt bliskich osób. Przyjście na świat dziecka to niezwykle ważne przeżycie dla przyszłej mamy, która chce, aby w tym szczególnym momencie  towarzyszyła jej osoba, którą darzy szczególnym zaufaniem i która okaże jej swoje wsparcie podczas porodu. Aby umożliwić przyszłej mamie towarzyszenie bliskiej osoby podczas porodu także w tym szczególnym czasie pandemii, SPS ZOZ w Lęborku przystosował jedną z sal do realizacji porodów rodzinnych. Jest ona wyposażona zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego oraz Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa, a bezpieczeństwo zdrowotne gwarantują specjalnie wprowadzone procedury, do których stosuje się personel medyczny.

 

PORADNIA KOC
w POZ przy SPS ZOZ w Lęborku (stary budynek apteki)
Rejestrować się można osobiście lub telefonicznie

czwartki 10.00-12.00

tel. 59 86 35 799

Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie
Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie
Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie
Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie
Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie
Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie
Program KOC - Kompleksowa opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie