Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej

Adres: 84-300 Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, I p.

email: kardiologia@szpital-lebork.com.pl

 

Telefony:

 • sekretariat: 59 8635 222

 • Lekarz Kierujący Oddziałem 59 8635 301

 • Pokój Lekarzy/Lek. Dyżurnego 59 8635 225

Lekarz Kierujący Oddziałem

 • lek.med. Krzysztof Świątek-Brzeziński - specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarze:

 • Barbara Barć - specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych - Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

 • Bogumiła Pałubicka-Elmasri - specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

 • Agnieszka Wasik – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii

 • Marek Zinczuk – w trakcie specjalizacji z kardiologii

 • Jacek Hincz - specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych, balneologii i medycyny fizykalnej

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Gabriela Karczewska

Opiekę nad pacjentami w całym oddziale sprawuje Pielęgniarka Oddziałowa i 17 Pielęgniarek oraz 6 Opiekunek/Opiekunów Medycznych:

 • 5 pielęgniarek posiada specjalizację kardiologiczną

 • 2 pielęgniarki mają specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego

 • 4 ukończyły studia licencjackie

 • 2 posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa

 • 1 pielęgniarka ukończyła kurs kwalifikacji z Anestezjologii i Intensywnego Nadzoru

 • 2 pielęgniarki ukończyły kurs kwalifikacji z Pielęgniarstwa Zachowawczego

 • 2 pielęgniarki są po kursie kwalifikacyjnym z Opieki Paliatywnej

W Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej zatrudnione są dwie osoby ( pielęgniarka i pielęgniarz).

 

Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej dysponuje łącznie 43 łóżkami, w salach 1-, 2-, 3-, i 4-osobowych.

Na Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego znajduje się 5 stanowisk do monitorowania i intensywnego leczenia chorych.

Oddział dysponuje 6 zestawami do telemetrii (zdalne monitorowanie i rejestracja zapisu EKG)

W Oddziale znajduje się Pracownia Echokardiografii oraz Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (EKG, testy wysiłkowe na bieżni i cykloergometrze, holtery EKG i RR).

Zajęcia edukacyjne dla pacjentów prowadzone są w Sali Edukacyjnej wyposażonej w sprzęt audiowizualny.

Oddział Kardiologii świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ w zakresie pełnej nieinwazyjnej diagnostyki chorób układu krążenia. Wykonywane są m.in. takie badania jak echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa, echokardiograficzne testy obciążeniowe (z dobutaminą), testy wysiłkowe na bieżni i cykloergometrze, rejestracje holterowskie EKG i RR

Poza tym Oddział dysponuje aparaturą do kontroli i programowania stymulatorów serca firmy Medtronic (brak kontraktu z NFZ).

W Oddziale Kardiologii diagnozowane i leczone są m.in. takie schorzenia jak:

niewydolność serca, kardiomiopatie, ostre i przewlekłe zespoły wieńcowe, zaburzenia rytmu serca, wady wrodzone i nabyte serca, nadciśnienie tętnicze, omdlenia, zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zatorowość płucna.

W oddziale przeprowadzane są zabiegi kardiowersji elektrycznej (z powodu migotania i trzepotania przedsionków oraz częstoskurczu przedsionkowego) oraz zakładane są elektrody do czasowej stymulacji serca.

W zakresie diagnostyki inwazyjnej (koronarografie) współpracujemy z Oddziałem Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Szpitala w Wejherowie.

Pacjentów wymagających leczenia inwazyjnego w zawale serca i niestabilnej chorobie wieńcowej przekazujemy transportem sanitarnym do w/w Oddziału.

Pacjenci wymagający inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca (m.in. implantacji stymulatora serca, ablacji podłoża arytmii) kierowani są do w/w Oddziału oraz II Kliniki Chorób Serca UCK Gdańsk.

W zakresie schorzeń wymagających leczenia kardiochirurgicznego Oddział współpracuje z Oddziałem Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie oraz Kliniką Kardiochirurgii UCK Gdańsk

 

Oddział Kardiologii posiada akredytację do prowadzenia szkoleń w zakresie specjalizacji z kardiologii (w ramach rezydentury lub etatu).

 

Przyjęcia do Oddziału Kardiologii (wymagane skierowanie)

 • pilne – za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału ratunkowego (SOR)

 • planowe – po ustaleniu terminu z Lekarzem Kierującym Oddziałem lub Zastępcą, w Sekretariacie Oddziału – codziennie od 7.30 – 8.00 i od 13.00-14.00 oraz w środy od 14.00 – 16.00

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej dysponuje 16-miejscami i świadczy usługi, w ramach kontraktu z NFZ, w zakresie stacjonarnej, całodobowej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów:

 • po inwazyjnym leczeniu zawału serca i choroby wieńcowej (z implantacją stentu)

 • po kardiochirurgicznym leczeniu choroby wieńcowej (by-passy - CABG)

 • po kardiochirurgicznej korekcji wady serca (z implantacją protezy zastawkowej)

 • po zaostrzeniu (hospitalizacji) przewlekłej niewydolności serca

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna obejmuje realizację ustalonego programu procedur pod nadzorem lekarza oddziału, który przy przyjęciu kwalifikuje pacjenta do odpowiedniego modelu rehabilitacji (A, B, C, D) po wstępnej ocenie wydolności układu krążenia z uwzględnieniem czynników ryzyka.

Czas trwania cyklu rehabilitacji (2 do 5 tygodni) ustalany jest indywidualnie, przy przyjęciu do Oddziału.

Wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów prowadzi zajęcia kinezyterapii.

Pacjenci korzystają z porad dietetyka, uczestniczą w zajęciach z psychologiem oraz zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki i lekarza.

 

Przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (wymagane skierowanie i pełna dokumentacja medyczna) po ustaleniu terminu:

osobistym

 • w poniedziałki i wtorki (dr Jacek Hincz) od 9.00 do 10.00

lub korespondencyjnie (poczta, mail, fax)

Informacji o stanie zdrowia pacjentów osobom upoważnionym, udzielają osobiście Lekarze Prowadzący lub lekarz Kierujący Oddziałem w godzinach 12.00-14.00. Lekarz dyżurny tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

 

 

Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej
Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej