Oddział Neonatologiczny

 
Telefony:
Pielęgniarki: 8 635 234
Dyżurka lekarska: 8 635 270
Lekarz kierujący oddziałem: 8 635 307

Skład zespołu Oddziału Neonatologicznego :

  • Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Artur Barna - specjalista w dziedzinie neonatologii, specjalizacja I stopnia z pediatrii
  • lek. med. Izabela Łebek - specjalista w dziedzinie neonatologii, specjalizacja I stopnia z pediatrii
  • lek. med. Barbara Lenard - specjalista w dziedzinie neonatologii, specjalizacja I stopnia z pediatrii
  • lek. med. Olga Gapska - specjalista w dziedzinie neonatologii
  • lek. med. Hanna Krawczyk - specjalista w dziedzinie neonatologii
  • lek. med. Lidia Pokrovskaya - specjalista w dziedzinie pediatrii
  • Pielęgniarka Oddziałowa: Krystyna Maciaszek, licencjat pielęgniarstwa, specjalizacja neonatologiczna
  • 14 pielęgniarek, w tym 7 z wykształceniem wyższym, 3 ze specjalizacją neonatologiczną i 5 po kursie kwalifikacyjnym neonatologicznym.
  • 1 sekretarka medyczna

Rodzi się u nas około 1000 noworodków rocznie.

Jesteśmy oddziałem z drugim poziomem referencyjności co wiąże się m.in. z całodobową opieką lekarza neonatologa.

W oddziale leczymy noworodki z małą masą ciała od 1500g i powyżej 32 tygodnia ciąży z powikłaniami związanymi z  wcześniactwem i patologią ciąży i porodu, takimi jak: zespół zaburzeń oddychania, zamartwica urodzeniowa, zapalenie płuc, zespoły aspiracji, ciężkie zakażenie okołoporodowe, zaburzenia neurologiczne i metaboliczne, wzmożone żółtaczki, wady wrodzone. Noworodki z grupy ryzyka objęte są wczesną rehabilitacją w czasie pobytu w oddziale.

Oddział wyposażony jest w 2 stanowiska do intensywnej terapii noworodka,  15 łóżek w systemie rooming In (noworodki z matką), 2 łózka opieki ciągłej i 1 łózko opieki pośredniej.

Sprzęt, który posiadamy to między innymi aparat Infant Flow do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, dzięki któremu możemy stosować najnowocześniejszą i najbezpieczniejszą metodę leczenia niewydolności oddechowej u noworodków, trzy respiratory, aparat HFNC do wspomagania oddychania, dwa nowoczesne stanowiska do resuscytacji noworodka z aparatami typu Neopuff, aparat USG Aloka prosound SSD-3500SX.

Stosujemy się do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r.  w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U., poz. 1756).

Promujemy karmienie naturalne.  W 1996 roku jako jedni z pierwszych - siedemnasty szpital w Polsce, otrzymaliśmy tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Idea "Szpitala Przyjaznego Dziecku" powstała z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Celem jest przywrócenie - w skali globalnej - prawidłowego sposobu żywienia dzieci. Każdy szpital na świecie odznaczony tym tytułem musi spełniać warunki zawarte w dokumencie znanym pod nazwą "Ochrona. Propagowanie i Wspieranie Karmienia Piersią".

Zasady postępowania wspierające karmienie piersią

Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neonatologiczny