Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
085241
Liczba odwiedzin

Menu

Oddział Pediatryczny

 Lekarze:

 • Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Leszek Lolo - specjalista w dziedzinie pediatrii oraz alergologii
 • lek. med. Elżbieta Serafinowicz - specjalista z pediatrii
 • lek. med. Agnieszka Serafin - specjalista z pediatrii
 • lek. med. Adam Hermann - specjalista z pediatrii
 • lek. med. Marta Kobielak - w trackie specjalizacji w dziedzinie pediatrii (rezydent)
 • lek. med. Monika Bujnowska - w trackie specjalizacji w dziedzinie pediatrii
 • lek. med. Aleksandra Szymańska-Szlas - w trakcie specjalizacji  z pediatrii

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa: Grażyna Kowalczyk
 • 14 pielęgniarek
 • 1 sekretarka medyczna

Oddział obejmuje 30 łóżek dziecięcych ( 10 niemowlęcych, 10 obserwacyjno-biegunkowych, 10 dzieci starszych ) i 8 łóżek dla matek.

Szpital otrzymał od UNICEF-u tytuł Szpital Przyjazny Dziecku - z myślą o dobru dziecka zagwarantowano całodobowy pobyt matkom razem z dziećmi na salach, promujemy karmienie naturalne. Matki mają do dyspozycji dwa pokoje socjalne, natryski, szafki ubraniowe. W skład oddziału wchodzi również kuchnia mleczna w obsadzie jednej pielęgniarki i jednej salowej oraz stołówka dla dzieci starszych. Dzieci powyżej drugiego roku życia mają możliwość spędzenia wolnego czasu od badań w świetlicy prowadzonej przez nauczycielkę, która organizuje gry, zabawy, prace ręczne, dzieci mogą również oglądać programy telewizyjne i filmy wideo stosownie do wieku.

Oddział dziecięcy zapewnia całodobową opiekę medyczną w zakresie leczenia i diagnostyki chorób dziecięcych oraz rehabilitację ruchową i oddechową we współpracy z Działem Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku.

Sprzęt:

 • kardiomonitory
 • inhalatory
 • lampa fotometryczna
 • pompy strzykawkowe
 • łóżko drenażowe
 • hamak drenażowy inkubator

Współpracujemy z:

 • Pierwszą Kliniką Chorób Dzieci AMG
 • Drugą Kliniką Chorób Dzieci AMG
 • Kliniką Chirurgii Dziecięcej AMG
 • Szpital Dziecięcy Gdańsk - Oliwa
 • Szpital Reumatologiczny Dziecięcy w Sopocie
 • Odziałem Chirurgii Dziecięcej Szpitala w Wejherowie i w Słupsku
 • Oddziałem Laryngologii w Wejherowie

oraz z poradniami specjalistycznymi:

 • Neurologiczną
 • Endokrynologiczną
 • Nefrologiczna
 • Gastroenterologiczną
 • Chemioterapii Dziecięcej
 • Wczesnej Rehabilitacji Dziecięcej
 • Alergologii
Oddział Pediatryczny
Oddział Pediatryczny
Oddział Pediatryczny
Oddział Pediatryczny
Oddział Pediatryczny
Oddział Pediatryczny

Przejdź do góry strony