Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1162030
Liczba odwiedzin

Oddział Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (Detoksykacji)

Menu

Oddział Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (Detoksykacji)

Oddział Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (Detoksykacji)

 

Sekretariat 59 8635296
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 8635355
Lekarz Dyżurny po godz. 15-tej 59 8635259

Pielęgniarka Oddziałowa 59 8635319
Dyżurka Pielęgniarska / parter/ 59 8635205
Dyżurka Pielęgniarska /piętro/ 59 8635250

 

Lekarze:

 • Lekarz Kierujący Oddziałem: Jarosław Radomski- w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Maria Szultka – Pacyno -specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Leszek Kuczkowski- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Przemysław Sieracki – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Łukasz Kummer- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ewa Staszewska – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ryszard Jaguś - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Jacek Stasiuk - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Tadeusz Zieliński - psycholog

 • mgr Marta Ptaszyńska - psycholog, terapeuta środowiskowy

 • mgr Katarzyna Drozd - psycholog

 • mgr Justyna Kabza - psycholog

 • mgr Joanna Paras-Strycel - psycholog

 • mgr Dorota Synak - psycholog

Terapeuci:

 • mgr Joanna Wróblewska- pedagog, terapeuta zajęciowy

 • mgr Joanna Barna – pedagog terapeutyczny

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa- Elżbieta Jarocka

 • 18 pielęgniarek

 • 6 sanitariuszy

 • 2 opiekunów medycznych

 • 2 sekretarki medyczne

Od 1 października 2018 roku SPS ZOZ w Lęborku rozpoczął realizację projektu skoordynowanej opieki
nad Pacjentem w zakresie zdrowia psychicznego.

               Głównym celem powstania Centrum Zdrowia Psychicznego jest integracja zespół podmiotów medycznych,
w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, psychologów klinicznych, zarówno w leczeniu szpitalnym,
jak i ambulatoryjnym z udziałem leczenia środowiskowego.
Centrum spełnia funkcję drogowskazu dla często wykluczonej społecznie grupy ludzi,
objętych schorzeniami psychiatrycznymi.

więcej informacji: https://www.czp.szpital-lebork.com.pl/

 

Przejdź do góry strony