Oddział Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (Detoksykacji)

Oddział Psychiatryczny, Psychogeriatryczny, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (Detoksykacji)

 

Sekretariat 59 8635296
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 8635355
Lekarz Dyżurny po godz. 15-tej 59 8635259

Pielęgniarka Oddziałowa 59 8635319
Dyżurka Pielęgniarska / parter/ 59 8635205
Dyżurka Pielęgniarska /piętro/ 59 8635250

 

Lekarze:

 • Lekarz Kierujący Oddziałem: Jarosław Radomski- w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Maria Szultka – Pacyno -specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Leszek Kuczkowski- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Przemysław Sieracki – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Łukasz Kummer- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ryszard Jaguś - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Jacek Stasiuk - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Tadeusz Zieliński - psycholog

 • mgr Marta Ptaszyńska - psycholog, terapeuta środowiskowy

 • mgr Katarzyna Drozd - psycholog

 • mgr Justyna Kabza - psycholog

 • mgr Joanna Paras-Strycel - psycholog

 • mgr Dorota Synak - psycholog

Terapeuci:

 • mgr Joanna Wróblewska- pedagog, terapeuta zajęciowy

 • mgr Joanna Barna – pedagog terapeutyczny

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa- Elżbieta Jarocka

 • 18 pielęgniarek

 • 6 sanitariuszy

 • 2 opiekunów medycznych

 • 2 sekretarki medyczne

Od 1 października 2018 roku SPS ZOZ w Lęborku rozpoczął realizację projektu skoordynowanej opieki
nad Pacjentem w zakresie zdrowia psychicznego.

               Głównym celem powstania Centrum Zdrowia Psychicznego jest integracja zespół podmiotów medycznych,
w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, psychologów klinicznych, zarówno w leczeniu szpitalnym,
jak i ambulatoryjnym z udziałem leczenia środowiskowego.
Centrum spełnia funkcję drogowskazu dla często wykluczonej społecznie grupy ludzi,
objętych schorzeniami psychiatrycznymi.

więcej informacji: https://www.czp.szpital-lebork.com.pl/