Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
046386
Liczba odwiedzin

Menu

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny

 

Sekretariat 59 8635296
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 8635355
Lekarz Dyżurny po godz. 15-tej 59 8635259

Pielęgniarka Oddziałowa 59 8635319
Dyżurka Pielęgniarska / parter/ 59 8635205
Dyżurka Pielęgniarska /piętro/ 59 8635250

 

Lekarze:

 • p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem: Jarosław Radomski- w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Alicja Szewczyk – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Maciej Zbyszkowicz – specjalizacja (I stopnia) z psychiatrii

 • lek. med. Maria Walentynowicz – specjalizacja (I stopnia) z psychiatrii

 • lek. med. Maria Szultka – Pacyno -specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Leszek Kuczkowski- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Przemysław Sieracki – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ewa Staszewska – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ryszard Jaguś - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Jacek Stasiuk - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Tadeusz Zieliński - psycholog

 • mgr Michał Grzenkowicz - psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

 • mgr Marta Ptaszyńska - psycholog, terapeuta środowiskowy

 • mgr Emilia Kisicka - psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej

 • mgr Anna Suligowska - psycholog -  specjalista psychologii klinicznej

Terapeuci:

 • mgr Joanna Wróblewska- pedagog, terapeuta zajęciowy

 • mgr Joanna Barna – pedagog terapeutyczny

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa- Elżbieta Jarocka

 • 11 pielęgniarek w tym:

  1 z Licencjatem,

  5 po Kwalifikacyjnym Kursie Psychiatrycznym,

  6 po Kwalifikacyjnym Kursie z Pielęgniarstwa Rodzinnego,

  1 po Kursie Kwalifikacyjnym z Opieki Długoterminowej,

  2 po Kursie Specjalistycznym Opieka Nad Pacjentem Geriatrycznym

 • 5 sanitariuszy

 • 1 opiekun medyczny

 • 2 sekretarki medyczne

Oddział działa w strukturze SPS ZOZ korzystając z zaplecza laboratoryjno- diagnostycznego. Budynek jest usytuowany w obrębie szpitala, w wolno stojącej wilii, otoczony zielenią i miejscami rekreacyjnymi. Oddział dysponuje własną izbą przyjęć oraz 40-ma łóżkami z podziałem na:

-18 łóżek dla pacjentów w stanach ostrych(parter)

-22 łóżka dla pacjentów z zakresu tzw. ”małej psychiatrii”(piętro)

 

 • Oddział pracuje w systemie półotwartym, całodobowym.

 • Stosujemy w oddziale leczenie farmakologiczne, psychoterapię, a także sejsmoterapię.

 • Pacjenci mają możliwość korzystania z sali terapii zajęciowej, spacerów pod opieką terapeuty oraz treningu domowego.

 • Oddział świadczy usługi tylko dla osób dorosłych z zakresu leczenia:

  -organicznych zaburzeń psychicznych w zakresie gerontopsychiatrii

  -zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych

  -choroby alkocholowej z możliwością detoksykacji

  -uzależnień- detoksykacja, leczenie wstępne

-schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych i urojeniowych

-zaburzeń afektywnych

-zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

-zaburzen osobowości i zachowania

-upośledzenia umysłowego- diagnostyka i leczenie

 

Wyposażenie:

 • sale chorych mieszczą od 2 do 6 osób, umeblowanie w większości sanatoryjne,telefon przy łóżku,

 • w skład oddziału wchodzą dwie dyżurki pielęgniarskie, gabinet zabiegowy, gabinety lekarskie, psychologiczne, sala psychoterapeutyczna, jadalnio- świetlica.

 

Posiadany sprzęt:

 • aparat do elektrowstrząsów

 • defibrylator

 • ssak(2szt.)

 • butla z tlenem

 • glukometr

 • oftalmoskop

 • zestaw p/wstrząsowy

 

Informacja dla pacjentów – jak przygotować się do pobytu w oddziale, pacjent powinien zabrać ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość

 • skierowanie do oddziału

 • posiadaną dokumentację medyczną z poprzedniego leczenia w szpitalach, ambulatoriach,wyniki badań

 • środki do higieny osobistej/ ręcznik,mydło,szampon,gąbka, przybory do golenia/

 • piżama,szlafrok,kapcie

 • niezbędne przybory/ sztućce,kubek/

 • dres do ćwiczeń

 • ubranie codzienne

 

 

 

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

 

Kierownik Zespołu:  specjalista psychiatrii- Przemysław Sieracki

 

W ZLŚ przyjmują:

Emilia Kisicka    - psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji

Michał Grzenkowicz    - psycholog, psychoterapeuta

Marta Ptaszyńska   - terapeuta środowiskowy/ psycholog/ psychoterapeuta

 

 

Kogo leczymy:

Zespół leczenia środowiskowego (ZLŚ) zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim. Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów: 

•  ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze  względów

    terapeutycznych w środowisku domowym;

•  które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych

    intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;

•  z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w

    oddziale szpitalnym lub poradni.

 

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

- posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej 

  (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);

- niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej

  sprawy bytowe;

- uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

- których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;

- które nie wyrażają zgody na leczenie.

Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy psychiatrycznej.

 

Formy pomocy:

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ albo w trybie wizyt domowych.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:

•  diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,

•  leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,

•  rehabilitację,

•  niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala

    w Lęborku.

 

W ofercie mieszczą się również:

•  organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta,

•  wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie,

•  wsparcie dla rodzin pacjentów,

•  jednorazowe konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

 

Zespół ten zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

1)      organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09);

2)      schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29);

3)      zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39);

4)      inne zaburzenia psychiczne (F00-F99) wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego

 

Zgłoszenia pacjenta kwalifikującego się do objęcia opieką przez zespół leczenia środowiskowego można dokonać pod nr tel.   (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00). Po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie się proces weryfikacji do objęcia opieką i po pozytywnej kwalifikacji zostanie ustalony indywidualny plan terapeutyczny.

Do ZLŚ z prośbą o objęcie leczeniem może zgłosić się sam pacjent lub jego rodzina, zgłoszenia dokonać może również lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego lub z oddziału całodobowego/dziennego szpitala psychiatrycznego, lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub lekarz specjalista z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a także pracownik opieki społecznej.

 

Pacjent wyraża pisemną zgodę na udzielanie świadczeń.

Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.

Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny

Przejdź do góry strony