Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
421813
Liczba odwiedzin

Menu

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychiatryczny

 

Sekretariat 59 8635296
Lekarz Kierujący Oddziałem 59 8635355
Lekarz Dyżurny po godz. 15-tej 59 8635259

Pielęgniarka Oddziałowa 59 8635319
Dyżurka Pielęgniarska / parter/ 59 8635205
Dyżurka Pielęgniarska /piętro/ 59 8635250

 

Lekarze:

 • p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem: Jarosław Radomski- w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Maciej Zbyszkowicz – specjalizacja (I stopnia) z psychiatrii

 • lek. med. Maria Walentynowicz – specjalizacja (I stopnia) z psychiatrii

 • lek. med. Maria Szultka – Pacyno -specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Leszek Kuczkowski- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Przemysław Sieracki – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Łukasz Kummer- specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ewa Staszewska – specjalista w dziedzinie psychiatrii

 • lek. med. Ryszard Jaguś - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 • lek. med. Jacek Stasiuk - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Tadeusz Zieliński - psycholog

 • mgr Michał Grzenkowicz - psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

 • mgr Marta Ptaszyńska - psycholog, terapeuta środowiskowy

 • mgr Anna Suligowska - psycholog -  specjalista psychologii klinicznej

 • mgr Katarzyna Drozd- psycholog

Terapeuci:

 • mgr Joanna Wróblewska- pedagog, terapeuta zajęciowy

 • mgr Joanna Barna – pedagog terapeutyczny

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa- Elżbieta Jarocka

 • 11 pielęgniarek w tym:

  1 z Licencjatem,

  5 po Kwalifikacyjnym Kursie Psychiatrycznym,

  6 po Kwalifikacyjnym Kursie z Pielęgniarstwa Rodzinnego,

  1 po Kursie Kwalifikacyjnym z Opieki Długoterminowej,

  2 po Kursie Specjalistycznym Opieka Nad Pacjentem Geriatrycznym

 • 5 sanitariuszy

 • 1 opiekun medyczny

 • 2 sekretarki medyczne

Od 1 października 2018 roku SPS ZOZ w Lęborku rozpoczął realizację projektu skoordynowanej opieki
nad Pacjentem w zakresie zdrowia psychicznego.

               Głównym celem powstania Centrum Zdrowia Psychicznego jest integracja zespół podmiotów medycznych,
w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, psychologów klinicznych, zarówno w leczeniu szpitalnym,
jak i ambulatoryjnym z udziałem leczenia środowiskowego.
Centrum spełnia funkcję drogowskazu dla często wykluczonej społecznie grupy ludzi,
objętych schorzeniami psychiatrycznymi.

więcej informacji: https://www.czp.szpital-lebork.com.pl/

 

Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny
Oddział Psychiatryczny

Przejdź do góry strony