Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy

TELEFONY

Triage: 59 8 635 314
Sala zabiegowa: 59 8 635 783
Sala obserwacyjna: 59 8 365 357
FAX: 59 8 635 314
Planowa Izba Przyjęć: 59 8 635 333

e-mail: sor@szpital-lebork.com.pl
 

  Lekarze:

 • Kierownik lek. med. Ewa Greczyło - specjalista medycyny ratunkowej
 • Zastępca Kierownika Lek. med. Morteza Yadollahi-Ardekani - specjalista medycyny ratunkowej
 • Lek. med. Jerzy Rutecki - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek. med. Paupa-Dargacz Katarzyna - specjalista medycyny ratunkowej
 • Lek. med. Mariola Mocek - specjalista chorób wewnętyrznych
 • Lek. med. Paweł Remer - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Ryszard Stus - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Lek. med. Szymon Błądek - specjalista neurologii, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
 • Lek. med. Marek Lewandowski - specjalista ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Wojciech Galla - specjalista chirurgii ogólnej
 • Lek. med. Marek Zinczuk - w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • Lek. med. Adrian Mochnacki - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
 • Lek. med. Andrzej Wróbel - chirurg
 • Lek. med. Mateusz Krakowiak - specjalista neurochirurgii
 • Lek. med. Aldona Kwaśkiewicz - specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
 • Lek. med. Piotr Jabłecki - w trakcie specjalizacji ortopedii i traumatologii
 • Lek. med. Aleksandra Latos - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • Lek. med. Cezary Chudziaszek - specjalista ortopedii i traumatologii

Pielęgniarki:

 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Lucyna Piechowska - Specjalista pielęgniarstwa ratowniczego
 • Ewa Czaja - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Brygida Druszcz - licencjat
 • Małgorzata Gajkowska - pielęgniarka dyplomowana
 • Joanna Guetnher - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 • Jolanta Burzyńska - specjalista z pielęgniarstwa anestozjologicznego i intensywnej opieki
 • Elżbieta Król - mgr, specjalista z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Monika Marciniak - w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Małgorzata Szarejko - licencjat
 • Jolanta Piątkiewicz-Zając - mgr, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa długoterminowego
 • Marlena Jelińska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 • Jolanta Kozłowska - mgr, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 • Bożena Kozakiewicz - licencjat, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Jakub Ulewicz - licencjat

Pozostali pracownicy:

 • 40 ratowników medycznych
 • 2 sekretarki medyczne

System Ratownictwa Medycznego zorganizowany jest na bazie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczenia opieki zdrowotnej pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje następujące zadania:
1. Udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci,
2. Udziela świadczeń zdrowotnych, poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,
3. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

Zespół ratownictwa medycznego to jednostka systemu podejmująca medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Do zadań zespołu ratownictwa medycznego należy:

- Pozostawanie w stałej gotowości do podjęcia ratowniczych działań medycznych,
- Przyjmowanie i realizacja dyspozycji dyspozytora służb ratowniczych,
- Dotarcie na miejsce w możliwie najkrótszym czasie,
- Ocena stanu bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń dla osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz wezwanie odpowiednich służb w celu ograniczenia lub wyeliminowania tych zagrożeń,
- Udzielanie świadczeń zdrowotnych przedszpitalnych,
- Transport osoby, której udzielono świadczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz możliwości kontynuacji podjętego leczenia, do szpitalnego oddziału ratunkowego lub innej jednostki ochrony zdrowia, w zależności od wskazań,
- Przekazanie lekarzowi szpitalnego oddziału ratunkowego lub innej jednostki ochrony zdrowia, osoby której udzielono świadczenia,
- Pozostawanie w stałej łączności radiowej z dyspozytorem medycznym,

JAK WEZWAĆ KARETKĘ

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

 • z telefonu stacjonarnego na numer 999
 • z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczbę poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
 • kto wzywa ZRM (imię i nazwisko, numer telefonu)
 • dokładnie odpowiadać na pytania dyspozytora
 • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami "wezwanie przyjęte"