Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
945049
Liczba odwiedzin

Menu

Poradnia Medycyny Pracy

Drodzy Klienci
W związku z ogłoszoną sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i szeregiem ograniczeń o charakterze proceduralnym i organizacyjnym informujemy, że w dniach od 17 marca do 27 marca wprowadzamy następujące zmiany w realizacji badań w Poradni Medycyny Pracy:
 
1. Badania profilaktyczne będą wykonywane jedynie osobom skierowanym na badanie wstępne i kontrolne, które pozytywnie przejdą wywiad medyczny przed wejściem do rejestracji Poradni Medycyny Pracy.
 
2. Nie będą w tym czasie wykonywane badania odpłatne do uzyskania, np. amatorskiego prawa jazdy, badania uczniów i studentów, badania sanitarno-epidemiologiczne.
 
 
W chwili obecnej prosimy o kierowanie pracowników na Badania Profilaktyczne Medycyny Pracy wyłącznie w sytuacjach rzeczywiście niezbędnych.
 
Prosimy, aby na badania profilaktyczne  nie zgłaszały się osoby , które w ostatnich 14 dniach wróciły z zagranicy lub/i przebywały w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS- CoV-2 oraz osoby poddane kwarantannie, a także osoby, które przebywają w Polsce, ale miały kontakt z osobami zarażonymi albo występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych, a w szczególności podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność, nadmierna potliwość, dreszcze, bóle mięśni, trudności z oddychaniem oraz ogólne osłabienie.
 
Zalecamy osobom znajdującym się w grupie ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS–CoV-2 przełożenie wizyt na późniejszy termin oraz stosowanie się do wytycznych i pozostanie w domach.

 

 

Poradnia Medycyny Pracy rozpoczęła działalność od 01.06.2017 r.

tel. 59 8635 290

adres e-mail: medycynapracy@szpital-lebork.com.pl

Pielęgniarka przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00

 

Godziny pracy lekarzy medycyny pracy:

Leszek Lolo - wtorek w godzinach wcześniej ustalonych (pracownicy SPS ZOZ)

Jagiełło Dobrawa - poniedziałek - od 15.00 do 18.00, czwartek - od 15.00 do 18.00

Markowiak Brygida- piątek- od 08.00 do 14.00

Krzyżak Jarosław - wtorek - od 08.00 do 11.00

Kurkiewicz Zbigniew - środa - od 12.30 do 14.00,

 

 

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy pielęgniarki OSOBIŚCIE ZE SKIEROWANIEM

 

Centralna rejestracja

    Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Służba medycyny pracy dotyczy:

 1. pracowników;
 2. osób pozostających w stosunku służbowym;
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 

Informacje dla Pracownika i Pracodawcy

W naszej Poradni wykonacie Państwo badania wstępne, okresowe, kontrolne, badania kierowców każdej kategorii.

Pracownika na badania lekarskie kieruje pracodawca wydając mu skierowanie.

Każde skierowanie musi zawierać:

- pieczęć nagłówkową zakładu pracy,

- określony rodzaj badania:

 • wstępne dotyczące nowych pracowników przed podjęciem pracy,pracowników po zmianie stanowiska pracy,zmiany charakteru stanowiska pracy - pojawienia się nowych narażeń,

 • okresowe  dotyczące osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,

 • kontrolne dotyczące każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

    Na  skierowaniu, na badanie kontrolne powinien istnieć dopisek z informacją - data ważności badań okresowych.

- pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wystawienia skierowania,

- określone narażenia z wpisaną liczbą końcową.

Do rejestracji oraz na badanie lekarskie należy zgłaszać się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

W przypadku konieczności wykonania badań sanitarno-epidemiologicznych na skierowaniu należy dopisać "+ badanie san-epid."

Nienależycie wypełnione skierowanie może skutkować odesłaniem pracownika do poprawy skierowania lub wypisania nowego, poprawnie wypisanego zgodnie z rozporządzeniem. 

 

Szanowni Państwo!


Ze względu na konieczność wykonania u większości pacjentów badań przedlekarskich (np. waga, wzrost, badania słuchu, wzroku, krwi itd.) czy dodatkowych badań wymagających konsultacji specjalisty (w zależności od charakteru wykonywanej pracy) nie jest możliwa telefoniczna rejestracja do lekarza medycyny pracy.

W związku z tym prosimy o osobiste stawiennictwo w rejestracji z wypełnionymi przez pracodawcę skierowaniami, gdzie przeprowadzone zostaną czynności rejestracyjne wraz z niezbędnymi badaniami oraz wystawione (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) skierowania do lekarzy specjalistów. 

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności i ewentualnych konsultacjach specjalistycznych zostaniecie Państwo przyjęci przez lekarza medycyny pracy w terminie wyznaczonym przez rejestrację.

 

Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy

Przejdź do góry strony