Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
056003
Liczba odwiedzin

Menu

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy rozpoczęła działalność od 01.06.2017 r.

tel. 59 8635 290

 

Pielęgniarka przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00

 

Godziny pracy lekarz medycyny pracy:

Dr Krzyżak Jarosław - wtorek - od 08.00 do 14.00

Dr Kurkiewicz Zbigniew - środa - od 13.00 do 15.00, czwartek - od 13.00 do 15.00

Dr Jagiełło Dobrawa - poniedziałek - od 09.30 do 15.00, czwarek - od 16.00 do 18.00, piątek - od 09.00 do 16.00

 

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy pielęgniarki OSOBIŚCIE ZE SKIEROWANIEM

 

Centralna rejestracja

    Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Służba medycyny pracy dotyczy:

  1. pracowników;
  2. osób pozostających w stosunku służbowym;
  3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
  4. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
  5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
  6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Umowy na świadczenia z zakresu medycyny pracy zawierane są na czas określony - maksymalnie 2 lata.

 

Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy
Poradnia Medycyny Pracy

Przejdź do góry strony