Apteka Zakładowa

 APTEKA ZAKŁADOWA

Kontakt:
84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13
tel./fax. 59 8635-203
e-mail: apteka@szpital-lebork.com.pl

Apteka zakładowa czynna jest od 7.25 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Farmaceuci pracujący w aptece

Kierownik apteki
mgr farmacji Beata Zarzycka

Z-ca kierownika apteki
mgr farmacji Lucyna Adamczak

Izabela Kesling - technik farmaceutyczny

Dorota Mielewczyk - księgowa

Pomoc apteczna
Beata Chojnowska

Apteka zakładowa zaopatruje oddziały, poradnie specjalistyczne, pracownie w produkty lecznicze i wyroby medyczne zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez w/w komórki organizacyjne. W aptece przygotowywane są leki recepturowe, apteczne, oraz leki przygotowywane aseptycznie na rany i oparzenia z antybiotykami. Apteka zakładowa bierze udział w organizowaniu przetargów, celem dokonywania zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Apteka zakładowa jest w pełni skomputeryzowana i posiada łączność z Apteczkami oddziałowymi.
Kierownik apteki bierze udział w pracach Komitetu Terapeutycznego, który zatwierdza leki w Receptariuszu szpitalnym. Personel zatrudniony w aptece podnosi swoje kwalifikacje, aktywnie uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach naukowych. Apteka Zakładowa nadzoruje gospodarkę lekiem w szpitalu, której głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii pacjentów.