Laboratorium Analityczne

tel: 59 86 35 217

 

PERSONEL

Diagności:

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analitycznego):
mgr Katarzyna Robak-Szymańska specjalista diagnostyki laboratoryjnej;
Studia Podyplomowe Menedżer Placówki Zdrowia, Wydział Finansów i Zarządzania WSB w Gdańsku

Kierownik Pracowni Serologii Immunotransfuzjologicznej i Banku krwi:
mgr Szymirska-Kowalska Karina – specjalista z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

mgr Małgorzata Pałys-Jasińska – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr Weronika Kolasińska – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
mgr Danuta Macierzyńska - specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
mgr Magdalena Zdral - diagnosta laboratoryjny;
mgr AdamSakowicz - specjalista 1 stopnia z analityki medycznej

 

Technicy analityki medycznej: 11
Sekretarka medyczna: 2

LOKALIZACJA I GODZINY REALIZACJI USŁUG LABORATORYJNYCH
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium Analityczne)

 • realizuje świadczenia dla :

- szpitala;
- zleceniodawców kontraktowych;
- osób prywatnych;

 • usytuowana jest na parterze (główne wejście do szpitala, przy portierni)
 • czynna całodobowo: dla szpitala i pacjentów z badaniami pilnymi zleconymi przez lekarzy

Pobieranie materiału biologicznego u pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 11.00
Odbiór wyników badań za okazaniem dokumentu ze zdjęciem lub upoważnienia wydanego dla osoby odbierającej w godz. 7.00 - 11.00 oraz  13.30 - 15.15

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Szeroki wachlarz wykonywanych usług w zakresie :
- hematologii krwi;
- badań koagulologicznych;
- parametrów krytycznych;
- parametrów biochemicznych w krwi i w moczu;
- analityki ogólnej w materiale biologicznym;
- hormonów, wirusów, markerów nowotworowych;
- serologii immunotransfuzjologicznej;
- wykrywania narkotyków w moczu;

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (Laboratorium Analityczne)

 • legitymuje się certyfikatami udziału w programach kontroli laboratoryjnej

- międzynarodowych : "Riqas", "Labquality",
- krajowych : Powszechny program - Łódź.

 • pracuje w zintegrowanym laboratoryjnym systemie informatycznym;

Przygotowanie pacjenta ambulatoryjnego i warunki pobrania laboratoryjnego

Materiał do badań powinien być pobierany w godzinach rannych pomiędzy 7.00 a 11.00.
Pacjent do pobrania krwi, legitymujący się dokumentem ze zdjęciem, do badań rutynowych przystępuje :

 • po wypoczynku nocnym ;
 • na czczo (12 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku);
 • przy zachowaniu dotychczasowej diety ;
 • przed leczeniem lub po ewentualnym odstawieniu leków mogących wpływać na poziom mierzonego składnika,  o ile nie zaburza to procesu terapeutycznego ;

Ponadto pacjent ambulatoryjny :

 • posiada czytelnie wypełnione skierowanie od lekarza zlecającego( nie dotyczy pacjentów – zleceniodawców prywatnych);
 • przed pobraniem krwi:
  - powinien zrelaksować się ok. 15 min.
  - wstrzymać się od używek ( np. alkohol, papierosy )
 • w przypadku testów obciążeniowych ( np. test tolerancji glukozy , test obciążenia metaklopramidem , krzywa wchłaniania żelaza itp. pacjent musi być poinformowany o dokładnym czasie niezbędnych, kolejnych pobrań materiału biologicznego i powstrzymaniu się od spożywania pokarmów )

Badanie nie powinno być poprzedzone wysiłkiem fizycznym.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne
Laboratorium Analityczne