Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
797118
Liczba odwiedzin

(2018) Wczesne wykrywanie dysplazji stawów biodrowych - finansowane przez Powiat Lęborski

Menu

(2018) Wczesne wykrywanie dysplazji stawów biodrowych - finansowane przez Powiat Lęborski

2.   Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Badaniami objęte są wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

  1. porada lekarska,
  2. badanie USG stawów biodrowych,
  3. wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia

ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie dziecka

z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą przed planowanym terminem badania dziecka. Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku -

nr tel. 59 8635 289, 59 8635 283 lub zgłaszać się osobiście.

Badania realizowane będą we wtorki o godz. 7.45


w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej /IV piętro SPSZOZ w Lęborku/.

Przejdź do góry strony