Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
046377
Liczba odwiedzin

Projekt E-Zdrowie

Menu

Projekt E-Zdrowie

Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego.

 

Celem projektu jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów.

 

Wartość projektu ogółem: 3 995 195,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 715 531,35 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 158 201,65 PLN (85%)

Projekt E-Zdrowie

Przejdź do góry strony