ICT for Health - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

                                             

ICT for Health – Wzmacnianie możliwości społeczności lokalnych w zakresie wdrażania technologii eZdrowia w odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa

Cel projektu:
• Wzmocnienie możliwości społeczności lokalnych w zakresie wdrażania technologii eZdrowia w odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa

Działania w ramach projektu:
• Opracowanie strategii mających na celu poprawę społecznych umiejętności i możliwości pacjentów, a także reprezentantów służby zdrowia w procesie wdrażania technologii z zakresu eZdrowia
• Przekazywanie wiedzy i odpowiedzialności z zakresu ciągłego dokształcania się i monitorowania własnego zdrowia
• Promowanie i realizowanie czynności edukacyjnych dla obywateli cierpiących na choroby przewlekłe i pracowników ochrony zdrowia z zakresu wdrażania technologii eZdrowia
• Umożliwienie osobom cierpiącym na przewlekłe choroby, bieżącej realizacji mobilnego i zdalnego dokumentowania oraz zbierania danych na temat ich stanu zdrowia w ramach portalu poświeconego ochronie zdrowia dostępnego w wielu wersjach językowych

W projekcie uczestniczy 19 partnerów z 8 krajów z basenu Morza Bałtyckiego
W ramach projektu zostanie uruchomiony w IV kwartale 2012 roku Multijęzyczny Osobisty Portal Zdrowotny dla pacjentów, aby umożliwić im bezpieczne podróżowanie ze swoimi danymi medycznymi przetłumaczonymi, co zniesie barierę językową podczas wizyt u lekarza.

W ramach projektu zostało przeprowadzone badanie BALTIC HEART -  badające skutki zastosowania telemedycyny i nauki na odległość w zapobieganiu dalszej hospitalizacji u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Częścią badania był także samodzielny monitoring funkcji życiowych przez pacjentów, a także przebycie krótkiego kursu w ramach kształcenia ustawicznego dotyczącego przewlekłej niewydolności serca.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
dla Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013

Finansowanie:
Realizacja projektu: styczeń 2010 – grudzień 2012
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%
Wkład własny SPSZOZ w Lęborku - 15%
Budżet SPS ZOZ: 213 174,73 EUR
Całkowita wartość projektu: 3 645 621,00 EUR
 

ICT for Health - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
ICT for Health - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
ICT for Health - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne