INTERREG III B E-zdrowie dla regionów

                                                                           

„INTERREG III B E-zdrowie dla regionów”

Efektem tej współpracy było wdrożenie programu pilotażowego telekardiologii, który dotyczył transmisji na odległość sygnału EKG pacjentów z chorobą serca mieszkających na obszarach wiejskich. Dzięki realizacji projektu personel Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii szpitala w Lęborku miał możliwość przetestować nowoczesne metody opieki nad chorym na odległość, podniósł swoje kwalifikacje, a dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi oraz licznym spotkaniom i warsztatom realizowanym w ramach projektu, poznał systemy ochrony zdrowia obowiązujące w innych państwach Unii Europejskiej co przełożyło się na jakość świadczonych usług medycznych dla społeczeństwa.

Termin realizacji: czerwiec 2004 – maj 2007
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 75%                
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku: 25% 
Wysokość dotacji: 138 879,65 EUR
Wartość projektu : 185 172,86 EUR

W projekcie uczestniczyło 17 partnerów z 7 krajów z basenu Morza Bałtyckiego