Konferencja podsumowująca rezultaty projektu „SOR II”

W SPS ZOZ w Lęborku odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty zakończonego projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010.

W konferencji brali udział pracownicy naszego szpitala oraz zaproszeni goście, m.in. Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska, Wicestarosta Lęborski Pan Edmund Głombiewski, Burmistrz Pan Witold Namyślak oraz Zastępca Burmistrza Pani Teresa Ossowska-Szara.

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu Szpitalny Oddział Ratunkowy lęborskiego szpitala wzbogacił się o nowy specjalistyczny sprzęt medyczny, przeznaczony w szczególności dla małych pacjentów. Zakupiono takie urządzenia jak kardiomonitor, defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, pulsoksymetr oraz kapnograf. Część urządzeń była zaprezentowana na konferencji, można było obejrzeć je  z bliska, a Pani Ewa Greczyło, lekarz kierujący SOR, opowiadała o ich zastosowaniu.

W wyniku realizacji projektu lęborski szpital będzie mógł oferować świadczenia zdrowotne w ramach ratownictwa medycznego na jeszcze lepszym poziomie jakościowym. Przyczyni się to do obniżenia poziomu śmiertelności w powiecie, w szczególności spowodowanej wypadkami drogowymi,  innymi urazami, a także nagłymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nagłymi chorobami układu oddechowego. Poza zwiększeniem jakości procedur diagnostycznych i medycznych, zmniejszy się czas oczekiwania pacjentów na wykonanie badania czy zabiegu, a także poprawie ulegnie bezpieczeństwo i warunki pracy personelu medycznego szpitala.

Całkowita wartość projektu: 500 000 PLN

Dofinansowanie: 425 000 PLN

Wkład własny: 75 000 PLN

Projekt został sfinansowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu „SOR II”
Konferencja podsumowująca rezultaty projektu „SOR II”
Konferencja podsumowująca rezultaty projektu „SOR II”
Konferencja podsumowująca rezultaty projektu „SOR II”