Projekt SOR

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w w Lęborku realizuje projekt pn.:

"Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku, mające na celu poprawę jakości efektywności
systemu ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim"

Dnia 13.10.2017 roku Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku otrzymał dofinansowanie w Konkursie nr POiS.09.01.00-ip.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (doposażenia) dla projektów realizowanych ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Całkowity koszt projektu: 1 828 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 289 672,07 PLN

Wartość sprzętu: 1 686 200,00 PLN

Wkład własny: 538 527,95 PLN

Wnioskowany sprzęt medyczny na potrzeby świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego w SOR SPS ZOZ w Lęborku:

Lp.

nazwa

Ilość

1

Lampa do TK

1

2

Aparat USG

1

3

Aparat do znieczulenia

2

4

Bronchofiberoskop

1

5

Gastroskop

1

6

Kolonoskop

1

7

Respirator transportowy

1

8

Respirator stacjonarny

1

9

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

2

10

Defibrylator

2

11

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

2

12

Kardiomonitor

2

13

Aparat  ekg

2

14

Kapnograf

3

15

Pulsoksymetr przenośny

2

16

Podgrzewacz płynów infuzyjnych

1

17

Ssak elektryczny

2

18

Rektoskop

1