Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku zakończył realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt: „Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku mające na celu poprawę jakości i efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie  lęborskim”, w ramach działania infrastruktura ratownictwa medycznego,  oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dnia 30.01.2019 roku w Samodzielnym Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku odbyła się konferencja zamykająca projekt.

Przybyłych gości przywitał Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Mariusz Kaszubowski wraz z Panią Alicją Zajączkowską- Starostą Lęborskim. Następnie Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego- dr Ewa Greczyło, z pomocą Pielęgniarki Oddziałowej Lucyny Piechowskiej, zaprezentowały sprzęt medyczny zakupiony w ramach zakończonego projektu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Władz Powiatowych i Miejskich.

 Dzięki realizacji projektu skrócony zostanie czas udzielania świadczeń medycznych
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co wpłynie na poprawę jakości diagnostyki, pozwoli
to skrócić czas procedur diagnostyczno-leczniczych. Wymiana wyeksploatowanej i awaryjnej aparatury na nową pozwoli na bezawaryjne, szybkie i precyzyjne udzielanie pomocy osobom w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

 

                                                                            Aparatura i sprzęt medyczny zakupione w ramach projektu:

    

Lampa do tomografu komputerowego (wymiana)

Aparat USG

Aparat do znieczulenia

Bronchofiberoskop

Gastroskop

Kolonoskop

Respirator transportowy

Respirator stacjonarny

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

Defibrylator

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

Kardiomonitor

Aparat EKG

Kapnograf

Pulsoksymetr przenośny

Podgrzewacz płynów infuzyjnych

Ssak elektryczny

 

Całkowity koszt projektu: 1 828 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 289 672,07 PLN

Wartość sprzętu: 1 686 200,00 PLN (1 698 200 zł) koszt brutto projektu

Wkład własny: 538 527,95 PLN

 

 

 

Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR
Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR
Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR
Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR
Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR
Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR
Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR
Nowy sprzęt już służy pacjentom SOR