Otrzymany sprzęt:

1. Aparat USG (1 szt.)

2. Lampa do Tomografii Komputerowej (1 szt.)
3. Aparat do znieczulenia (2 szt.)
4. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta (4 szt.)
5. Ssak elektryczny (2 szt.)


6. Bronchofiberoskop (1 szt.)
7. Gastroskop (1 szt.)
8. Kolonoskop (1 szt.)
9. Respirator transportowy (2 szt.)
10. Respirator stacjonarny (1 szt.)


11. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej (Lucas) (4 szt.)


12. Kapnograf (3 szt.)
13. Defibrylator (Lifepak 15) (4 szt.)
14. Kardiomonitor (2 szt.)
15. Aparat EKG (2 szt.)