Informacje o numerach telefonów    59 86-35-202
1195265
Liczba odwiedzin

Menu

Otrzymany sprzęt:

1. Aparat USG (1 szt.)

2. Lampa do Tomografii Komputerowej (1 szt.)
3. Aparat do znieczulenia (2 szt.)
4. Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta (4 szt.)
5. Ssak elektryczny (2 szt.)


6. Bronchofiberoskop (1 szt.)
7. Gastroskop (1 szt.)
8. Kolonoskop (1 szt.)
9. Respirator transportowy (2 szt.)
10. Respirator stacjonarny (1 szt.)


11. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej (Lucas) (4 szt.)


12. Kapnograf (3 szt.)
13. Defibrylator (Lifepak 15) (4 szt.)
14. Kardiomonitor (2 szt.)
15. Aparat EKG (2 szt.)

Przejdź do góry strony