Wymiana ambulansów

„Wymiana ambulansów wraz z wyposażeniem dla SPS ZOZ w Lęborku w celu poprawy ratownictwa medycznego w Powiecie Lęborskim”

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu projektu pod względem merytorycznym, znalazł się on na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Nastąpiło podpisanie umowy między SPS ZOZ w Lęborku a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku zyskał trzy nowe ambulanse ratunkowe marki Volkswagen Crafter, w tym dwa ambulanse typu „P” i jeden ambulans „S” wyposażone w  nowoczesne, niezawodne systemy, spełniając tym samym najwyższe wymagania bezpieczeństwa i jakości. Dzięki specjalistycznej zabudowie oraz mocnym i dynamicznym silnikom, spełnia te wymagania w sposób godny naśladowania.
Ambulanse wyposażone są w system   zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym rozkładem siły hamowania (ABS z EBD), układ przeciwpoślizgowy napędu (ASR), czy elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) oraz spełniają normę czystości spalin Euro 5.  
Pojazdy posiadają również defibrylator transportowy z opcją telemetrii przystosowany do transmisji zapisu 12 odpr. EKG przez telefon komórkowy na fax lub modem do komputera szpitala, zasilany akumulatorowo –sieciowo zapewniające nieprzerwaną pracę. System wymiany akumulatorów, uniemożliwiający wyłączenie aparatu w trakcie monitorowania pacjenta, gdy zachodzi konieczność zmiany akumulatora. Defibrylacja odbywa się dwufazową energią maksymalną min 200 J, min. 19 poziomów regulacji energii przy defibrylacji zewnętrznej. Są to defibrylatory z funkcją automatycznej kompensacji prądowej, czasowej lub napięciowej impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych oraz możliwością przeprowadzenia kardiowersji.
 Nadto ambulans ratunkowy typu „S” został doposażony w wolumetryczną pompę infuzyjną zasilaniem akumulatorowo-sieciowym oraz z gniazda samochodowego 12 V, z funkcją bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS, ambulanse ratunkowe typu „P” i „S” posiadają zestawy do intubacji z rękojeściami laryngoskopów i odpowiednimi łopatkami.
Oprócz tego oba typy ambulansów wyposażone są w nosze ze składanym podwoziem, urządzenie do podnoszenia pacjenta siedzącego, materac próżniowy, zestaw unieruchamiający do złamań, przenośny zbiornik tlenu, mechaniczne urządzenie do odsysania, przenośne zestawy do udrażniania dróg oddechowych (również rozszerzony), aparat do ręcznego pomiaru RR krwi, latarkę diagnostyczną, torby medyczne podstawową, opatrunkową oraz pediatryczną.
Powyższe ambulanse ratunkowe typu „P” i „S” przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa i ratowania życia na bardzo wysokim specjalistycznym poziomie w Powiecie Lęborskim.

Wartość projektu to: 1 078 883,36 PLN
Kwota przyznanego dofinansowania to: 917 050,85 PLN
Wkład własny Starostwa Powiatowego: 161 832,51 PLN