Termomodernizacja budynków SPS ZOZ

 „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku”

Projekt współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji” – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
W dniu 06.02.2012 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku”
Główną przesłanką Projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku produkcji energii cieplnej dla obiektów Szpitala. Działania termomodernizacyjne przewidują docieplenie ścian, modernizację oświetlania, modernizację wentylacji i klimatyzacji, modernizację sieci instalacji zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w siedmiu obiektach (budynkach) wchodzących w skład SPS ZOZ w Lęborku oraz montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody dla celów użytkowych. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia oszczędności wytworzonej energii na ogrzanie budynków, co z kolei pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ograniczanie degradacji nieodnawialnych źródeł energii, jak i negatywnego wpływu efektów ich spalania na stan powietrza atmosferycznego. Jednocześnie realizacja projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury ochrony zdrowia oraz zapewni odpowiednie warunki oraz komfort leczenia osobom korzystającym z usług medycznych świadczonych przez nasz Szpital.
Ponadto w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynki szpitala otrzymają nowe elewacje, dzięki którym poprawi się ich kolorystyka i wygląd zewnętrzny.

Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi do dnia 31.12.2012r.

Finansowanie projektu:
Wkład SPS ZOZ w Lęborku: 10%
Dofinansowanie w formie dotacji: 30% kosztów kwalifikowalnych zł
Dofinansowanie w formie pożyczki: 60% kosztów kwalifikowalnych zł
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 14 597 435,83 zł
 
Projekt termomodernizacji budynków SPS ZOZ w Lęborku obejmuje:

  • termomodernizację budynku głównego
  • termomodernizację budynku bakteriologii i histopatologii
  • termomodernizację budynku oddziału psychiatrycznego
  • termomodernizację budynku administracji
  • termomodernizację budynku archiwum
  • termomodernizację budynku pralni
  • termomodernizację budynku warsztatu (budynek administracyjno-socjalny)
  • modernizację oświetlenia ww. budynków
  • zakup i montaż ukryć dla ptaków na ww. budynkach
  • modernizację sieci instalacji zewnętrznych pomiędzy ww. budynkami