Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta

  

Aseptyka i antyseptyka, sterylizacja – bezpieczeństwo pacjenta w SPS ZOZ w Lęborku” w ramach priorytetu "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem"

Przedmiotem projektu jest modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w nowoczesne urządzenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterylizacji i dezynfekcji.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości opieki zdrowotnej poprzez minimalizację ryzyka zakażeń szpitalnych, a tym samym wzrost bezpieczeństwa sanitarnego szpitala.

Projekt ma na celu:
- Zmodernizowanie Centralnej Sterylizatornii, w ramach projektu istniejąca Sterylizatornia zostanie całkowicie przebudowana
- Wyposażenie Centralnej Sterylizatornii w nowoczesne urządzenia
- Podniesienie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia na temat szeroko rozumianej higieny szpitalnej i związanego z nią bezpieczeństwa pacjenta - - Zwalczanie zakażeń szpitalnych.


 Realizowany projekt został podzielony na 4 działania:
1. Przebudowa Centralnej Sterylizatorni, w tym nowe instalacje wentylacyjne i elektryczne
2. Zakup i instalacja sprzętu
3. Szkolenia personelu medycznego
4. Zarządzanie i promocja
 
 Czas trwania: styczeń 2009 – kwiecień 2011
Całkowita wartość projektu: 522 756,00 EUR
Kwota dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (85%): 444 343,00 EUR
Udział własny Powiatu Lęborskiego (15%): 78 413,00 EUR