Nowe logotypy Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego

 

15 czerwca 2017 r. nastąpiła zmiana logotypów Funduszy norweskich i EOG. Jako Benefizjenci Programów PL07 i PL13 od chwili obecnej na stronach internertowych, portach społecznościowych oraz korespondencji, a także wszystkich materiałów i dokumentów wytwarzanych zastosowane zostaną nowe logo: