Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

  

„Nowoczesny Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku – jakość, wiedza, edukacja”

W trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjenta oraz mając na uwadze konieczność ciągłej poprawy jakości, wydajności i efektywności świadczonych usług postanowiliśmy połączyć inwestycję polegającą na remoncie i modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z ideą promocji zdrowia i profilaktyki wśród pacjentów oraz mieszkańców Powiatu Lęborskiego, a także wspierania ustawicznego rozwoju personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego.

Realizowany projekt został podzielony na 5 działań:
1. Prace budowlano-remontowe przy przebudowie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
2. Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
3. Kursy szkoleniowe
4. Programy profilaktyczne
5. Informacja i promocja

Część inwestycyjna
Inwestycja, która rozpoczęła się w kwietniu 2007 roku polegała na remoncie i modernizacji Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz wyposażeniu tego Oddziału w nowoczesny sprzęt najnowszej generacji. Zakup i instalacje nowoczesnego wyspecjalizowanego sprzętu medycznego kardiomonitory (5 stanowisk + centrala), defibrylator 2-fazowy, pompy infuzyjne, 10 łóżek kardiologicznych, ssaki elektryczne i wiele innych specjalistycznych urządzeń, które umożliwią szybką i precyzyjną diagnostykę oraz leczenie i monitorowanie szerokiego zakresu schorzeń. Poprzez remont poprawie uległy warunki higieniczno - sanitarne oraz nastąpiła znaczna poprawa warunków pobytu pacjenta w Oddziale. Kompleksowo wyposażona została sala intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz sala intensywnego nadzoru internistycznego na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, co pozwoliło na lepszy monitoring chorych leczonych kardiologicznie.

Zakupiony sprzęt na Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku
Stół do badań, wózek do przewożenia chorych, stanowisko do pobierania krwi, stolik zabiegowy, inhalator ultradźwiękowy, defibrylator 2 fazowy, kardiostymulator, myjnia dezynfektor, ssaki elektryczne, kardiomonitor (5 stanowisk + centrala), materace przeciwodleżynowe, wózek wanna, podnośniki do przenoszenia pacjentów, przyrząd do szybkich przetoczeń krwi, system monitorowania pacjenta z funkcją telemetrii.
 
Zakupiony sprzęt medyczny ze środków SPS ZOZ w Lęborku
Łóżka rehabilitacyjne z szafkami, łóżka kardiologiczne, wózek wielofunkcyjny opatrunkowy, materace 22 sztuki, wózek wanna, stojaki do kroplówek
 
Część nieinwestycyjna
Podzielona została na:
A. część szkoleniową - wspiera ideę ustawicznego kształcenia pracowników Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii poprzez szkolenia oraz kursy specjalizacyjne zgodne z profilem działania Oddziału

B. profilaktyczną - dotycząca promocji zdrowia oraz wdrażania działań profilaktycznych wśród całej społeczności lokalnej naszego Powiatu oraz pacjentów Oddziału i koncentrowała się wyłącznie na chorobach układu krążenia, jako tych schorzeniach, które w naszym regionie w sposób szczególny wpływają niekorzystnie na zdrowie mieszkańców. Celem tych działań jest zarówno wczesna diagnoza zagrożenia tymi chorobami, jak również podniesienie świadomości czynników ryzyka tych chorób wśród naszej społeczności, co pozwoli w przyszłości na zmniejszenie ilości zachorowań na miażdżycę i nadciśnienie, a także zmniejszy ilość rehospitalizacji tych osób, u których wykryto chorobę wieńcową lub, które przeszły zabieg wszczepienia stentu wieńcowego.

Zrealizowaliśmy następujące programy profilaktyczne:
1. „Profilaktyka miażdżycy oraz wykrywania nadciśnienia”
Przebadano 7000 osób w kierunku miażdżycy oraz wykrywania nadciśnienia oraz zdiagnozowano 1539 przypadków z podwyższonym czynnikiem ryzyka w skali SCORE
2. „Prewencja wtórna choroby wieńcowej”
W ramach programu przebadano 2800 osób.
Całkowita liczba osób objętych programami profilaktycznymi to 9800 osób.
Remont i modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku współfinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przy współudziale finansowym Powiatu Lęborskiego i Miasta Lębork

Czas trwania: styczeń 2007 – kwiecień 2011
Całkowita wartość projektu: 610 746,00 EUR
Kwota dofinansowania ze środków MF EOG (80%): 488 597,00 EUR
Udział własny Powiatu Lęborskiego i Miasta Lęborka (20)%: 122 149,00 EUR