Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych

Roboty budowlane w ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Oddziału Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”  wkroczyły w kolejny etap.

Na terenie modernizowanej Pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii zakończno prace rozbiórkowe, a także roboty murowe, w ramach których wykonano ścianki działowe pomieszczeń. Wykonano także nadproża nad otworami drzwiowymi. Ukończono prace mające na celu rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji kanalizacyjnej, Obecnie trwają prace polegające na układaniu kabli  instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej. Równocześnie prowadzone są prace tynkarskie.

Jednocześnie trwają prace przygotowawcze polegające na wykonaniu rusztowań, które są elementem niezbędnym podczas montażu kontrukcji stalowej w związku z nadbudową na potrzeby Oddziału Geriatrycznego.

Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych
Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych
Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych
Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych
Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych
Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych
Kolejny etap prac modernizacyjnych i robót budowlanych