Kolejny etap realizacji Projektu

 

W ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Oddziału Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”  wykonano kolejne roboty budowlane.

Prace dotyczące Działu Fizjoterapii

- wykonano większą część pokrycia ścian glazurą

- położono gładzie tynkowe

- pokryto w dużej części podłogi terakotą

- trwają prace nad wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do Działu Fizjoterapii

Prace dotyczące Oddziału Geriatrii

- dalszy ciąg prac w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych

- rozłożenie instalacji wodnych i grzewczych

- rozłożenie instalacji gazów medycznych

- montaż stolarki okiennej

- wykonanie posadzek betonowych

- trwają prace przy wykonywaniu tynków wewnętrznych

- zakończenie ocieplenia łącznie z wykonaniem wyprawy elewacyjnej ścian zewnętrznych części nadbudowy

 

Trwa także

Program aktywizacji fizycznej i fizjoterapii dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w wieku 60+

Pacjenci sukcesywnie są konsultowani w celu kwalifikacji do udziału w programie oraz mają przeprowadzane zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Już 130 pacjentów ukończyło swoje zabiegi i udział w ćwiczeniach usprawniających.

 

Kolejny etap realizacji Projektu
Kolejny etap realizacji Projektu
Kolejny etap realizacji Projektu
Kolejny etap realizacji Projektu
Kolejny etap realizacji Projektu
Kolejny etap realizacji Projektu
Kolejny etap realizacji Projektu
Kolejny etap realizacji Projektu