Końcowe rozliczenie projektu

Dnia 11 grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia, czyli Operator programu, z którego finansowany jest projekt pn."Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Oddziału Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu", zaakceptowało wniosek końcowy rozliczający projekt, tym samym zamykając jego realizację.

Końcowe rozliczenie projektu