Lato w pełni a realizacja Projektu trwa

W ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”  wykonano kolejne roboty budowlane.

Dział Fizjoterapii

- końcowy etap wykonywania prac wykończeniowych

- trwają prace nad wykonaniem zadaszenia podjazdu dla niepełnosprawnych

- zbliża się termin odbioru robót budowlanych, a następnie Dział Fizjoterapii będzie wyposażany w sprzęt medyczny oraz meble.

Oddział Geriatryczny w części nadbudowanej

- częściowe wykonanie prac glazurniczych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

- trwają prace wykończenia ścian oraz okładziny płytami gipsowo-kartonowymi

- dalsze prace związane z montażem instalacji sanitarnych

Program aktywizacji fizycznej i fizjoterapii dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w wieku 60+

Pacjenci sukcesywnie są rejestrowani, konsultowani w celu kwalifikacji do udziału w programie oraz mają przeprowadzane zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Już 345 pacjentów ukończyło 10 dniowe pakiety zabiegów i udział w ćwiczeniach usprawniających.

 

Lato w pełni a realizacja Projektu trwa
Lato w pełni a realizacja Projektu trwa
Lato w pełni a realizacja Projektu trwa
Lato w pełni a realizacja Projektu trwa
Lato w pełni a realizacja Projektu trwa
Lato w pełni a realizacja Projektu trwa
Lato w pełni a realizacja Projektu trwa
Lato w pełni a realizacja Projektu trwa