Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi

W ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”  wykonano kolejne roboty budowlane.

W nowej lokacji Działu Fizjoterapii

  • dokonano odbioru robót budowlanych,
  • obecnie odbywa się montaż aparatury medycznej,
  • trwają przygotowania do obioru sanitarno-epidemiologicznego.

W nadbudowanej części Oddziału Geriatrycznego trwają dalsze prace wykończeniowe i instalacyjne, a także wykonanie stolarki drzwiowej aluminiowej. Dokonano także przebicia ściany przedzielającej część nadbudowaną z częścią obecnie jeszcze zajmowaną przez Dział Fizjoterapii.

Trwa Program aktywizacji fizycznej i fizjoterapii dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w wieku 60+

Pacjenci sukcesywnie są rejestrowani, konsultowani w celu kwalifikacji do udziału w programie oraz mają przeprowadzane zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Już 416 pacjentów ukończyło 10 dniowe pakiety zabiegów i udział w ćwiczeniach usprawniających. Zabiegi cieszą się popularnością wśród mieszkańców naszego powiatu.

 

Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi
Modernizacja Działu Fizjoterapii zbliża się ku końcowi