Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane

W ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Oddziału Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”  wykonano kolejne roboty budowlane.

W modernizowanym Dziale Fizjoterapii:

  • wykonanie posadzek betonowych,
  • montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych,
  • montaż drzwi i ścianek przeciwpożarowych,
  • kontynuacja montażu instalacji sanitarnych.

 

W budowanym Oddziale Geriatrycznym:

  • wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich,
  • wykonanie ścianek działowych,
  • przystąpienie do ocieplenia ścian części nadbudowy,
  • rozpoczęcie robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,
  • przedłużenie kanałów wentylacji grawitacyjnej. 
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane
Prace modernizacyjne i roboty budowlane w ramach projektu Geriatrii i Fizjoterapii są kontynuowane