Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii

 

Rozpoczęliśmy prace budowlane w ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”, który to projekt jest współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Dnia 9.12.2014 roku Wykonawcy został przekazany plac budowy. Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii rozpoczęto od prac demontażowych i rozbiórkowych ścianek działowych, wykucia starej stolarki drzwiowej, zbicia glazury oraz posadzek betonowych.

 

Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii
Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii
Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii
Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii
Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii
Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii
Rozpoczęto przebudowę budynku po byłej pralni na potrzeby Działu Fizjoterapii