Wkracza letnia faza realizacji projektu

W ramach projektu pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Oddziału Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”  wykonano kolejne roboty budowlane.

Prace dotyczące Działu Fizjoterapii

- trwają prace malarskie w pomieszczeniach i na korytarzach

- rozpoczęto pokrycie posadzek wyznaczonych pomieszczeń wykładziną PCV

- trwają prace nad wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do Działu Fizjoterapii

- trwają prace nad sufitami podwieszanymi

Prace dotyczące Oddziału Geriatrii

- dalszy ciąg prac w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych

- trwają prace związane z montażem kanałów wentylacji mechanicznej

- dalszy ciąg prac montażu instalacji grzewczych

- trwają prace przy wykańczaniu  tynków wewnętrznych w części nadbudowy

Trwa także

Program aktywizacji fizycznej i fizjoterapii dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w wieku 60+

Pacjenci sukcesywnie są rejestrowani, konsultowani w celu kwalifikacji do udziału w programie oraz mają przeprowadzane zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Już 201  pacjentów ukończyło 10 dniowe pakiety zabiegów i udział w ćwiczeniach usprawniających.

 

Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu
Wkracza letnia faza realizacji projektu