Zdrowa matka i dziecko – poprawa opieki perinatalnej

  

„Zdrowa matka i dziecko – poprawa opieki perinatalnej – edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim”

Główną naszą motywacją była potrzeba zwiększenia dostępności do badań prenatalnych w Powiecie Lęborskim. W Polsce możliwość bezpłatnego wykonania tych badań mają kobiety po 35 roku życia, jednak statystycznie najwięcej dzieci rodzą kobiety młodsze. Jak wiadomo młody wiek nie jest gwarancją urodzenia zdrowego dziecka, gdyż ma na to wpływ wiele czynników. W związku z tym zapotrzebowanie na tego rodzaju badania w tej grupie wiekowej jest ogromne.
Lębork nie jest dużym ośrodkiem miejskim i do chwili rozpoczęcia projektu nie było możliwości wykonywania takich badań na miejscu.
Potrzebnym elementem przedsięwzięcia było też upowszechnianie wiedzy wśród kobiet w ciąży na temat wpływu czynników środowiskowych na wady rozwojowe płodu (nikotyna, alkohol, leki, wirusy, promieniowanie), a także szkolenia, działania profilaktyczne i zakup sprzętu.

Celem ogólnym, do realizacji, którego przyczyni się projekt pt. „Zdrowa matka i dziecko – poprawa opieki perinatalnej – edukacja, profilaktyka, diagnostyka, leczenie w oparciu o nowoczesne oddziały neonatologii i położnictwa w powiecie lęborskim” jest szeroko rozumiane podniesienie jakości życia społeczeństwa poprzez podniesienie poziomu opieki zdrowotnej.

 Ponadto projekt ma na celu:
- zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Powiecie Lęborskim
- zwiększenie liczby wykrywanych wad rozwojowych centralnego układu nerwowego oraz moczowo-płciowego u noworodków we wczesnej fazie życia urodzonych w szpitalu w Lęborku
- zwiększenie wykrywalności wad rozwojowych w okresie prenatalnym u kobiet w ciąży w Powiecie Lęborskim
- upowszechnianie wiedzy wśród kobiet w ciąży na temat wpływu czynników środowiskowych na wady rozwojowe płodu (nikotyna, alkohol, leki, wirusy, promieniowanie)
- podniesienie kwalifikacji personelu poprzez cykl szkoleń.
 
Realizowany projekt został podzielony na 5 działań:
1. Wdrożenie programu profilaktyki składającego się z dwóch części
2. Przebudowa Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii
3. Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Położniczego, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziału Neonatologicznego
4. Szkolenia personelu szpitala
5. Zarządzanie projektem, audyt i działania promocyjne

Ważną częścią projektu było przeprowadzenie modernizacji Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz zakupienie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego, który przedstawiamy w  tabeli poniżej:
Nazwa sprzętu    ilość sztuk zakupiona     
        
1. KTG (4 szt.)  
2. USG (2 szt.)   
3. Kardiomonitory (7 szt.)   
4. Pompy infuzyjne (3 szt.)
5. Łóżka porodowe (3 szt.)   
6. Ssaki (4 szt.)
7. Lampa do fototerapii (2 szt.)
8. Pompa infuzyjna (4 szt.)
9. Pulsoksymetr (2 szt.)
10. Inkubator (2 szt.)
11. Laryngoskop noworodkowy (2 szt.)
12. Resuscytator noworodka (2 szt.)   
13. Otoskop (1 szt.)
14. Waga niemowlęca (2 szt.)
15. Głowica do USG (1 szt.)
16. Aparat do znieczulenia (1 szt.)
      Razem: 42 urządzenia  
               
 Zrealizowaliśmy program profilaktyki składający się z dwóch części:
1. „Badanie przesiewowe noworodków w kierunku wykrywania wad wrodzonych centralnego układu nerwowego, układu pokarmowego oraz moczowo-płciowego”
Łącznie w ramach projektu przebadano 2300 noworodków.
2. „Badania prenatalne kobiet ciężarnych”
Łącznie w ramach projektu przebadano 1500 kobiet w ciąży.
 
Część szkoleniowa polegała na przeprowadzeniu szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych dla personelu Oddziału Neonatologii oraz Oddziału Położnictwa, Ginekologii i Patologii Ciąży.

Czas trwania: listopad 2008 – kwiecień 2011
Całkowita wartość projektu: 628 815,00 EUR
Kwota dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (85%): 534 493,00 EUR
Udział własny Powiatu Lęborskiego (15%): 94 322,00 EUR