Wymiana dźwigu osobowego

 
 
„Likwidacja barier komunikacyjnych w SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę dźwigu osobowego szpitalnego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi”
 
Cele projektu:
• Wymiana dźwigu osobowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Likwidacja barier uniemożliwiających samodzielne poruszanie się osób niepełnosprawnych
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
 
Termin oddania do użytku – maj 2009
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku : 175 402,24 PLN
PFRON :  99 097,76 PLN
Łączny koszt realizacji projektu : 274 500,00  PLN