Wymiana dźwigu osobowo-towarowego


„Likwidacja barier komunikacyjnych w SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę dźwigu osobowo-towarowego szpitalnego
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi”

Cele projektu:
• Wymiana dźwigu osobowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Likwidacja barier uniemożliwiających samodzielne poruszanie się osób niepełnosprawnych
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
 
Termin oddania do użytku – październik 2010
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku : 133 128,49 PLN
PFRON :  87 140,53 PLN
Łączny koszt realizacji projektu : 220 269,02  PLN