Wymiana dźwigu towarowo-osobowego wraz z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy

 

 

 „Likwidacja barier komunikacyjnych w SPS ZOZ w Lęborku poprzez wymianę dźwigu towarowo-osobowego szpitalnego w nowym skrzydle szpitala z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy”


Cele projektu:
• Wymiana dźwigu osobowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy
• Likwidacja barier uniemożliwiających samodzielne poruszanie się osób niepełnosprawnych
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
 
Termin oddania do użytku – czerwiec 2013
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku : 206 700,00 PLN
PFRON :  150 000,00 PLN
Łączny koszt realizacji projektu : 356 700,00 PLN
 

Wymiana dźwigu towarowo-osobowego  wraz z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy
Wymiana dźwigu towarowo-osobowego  wraz z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy
Wymiana dźwigu towarowo-osobowego  wraz z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy
Wymiana dźwigu towarowo-osobowego  wraz z przedłużeniem szybu windowego do poziomu piwnicy