Zakup sprzętu rehabilitacyjnego I

 
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim”
 
Cele projektu:
• Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Działu Fizjoterapii
• Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
 
Projekt zrealizowany – grudzień 2007
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku : 37 470,10 PLN
PFRON : 56 205,15 PLN
Łączny koszt realizacji projektu : 93 675,25 PLN