Zakup sprzętu rehabilitacyjnego II


„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Oddziału Chorób Wewnętrznychi Kardiologii oraz Działu Fizjoterapii w celu poprawy efektywności rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych w SPS ZOZ w Lęborku”

Cele projektu:
• Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
• Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
 
Projekt zrealizowany – grudzień 2008
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku : 47 969,00 PLN
PFRON : 71 953,50 PLN
Łączny koszt realizacji projektu : 119 922,50  PLN