Zakup sprzętu rehabilitacyjnego III

 
 
 
 
 
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Działu Fizjoterapii SPS ZOZ w Lęborku w celu poprawy efektywności rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim”
 
Cele Projektu:

• Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
• Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim

Projekt zrealizowany - czerwiec 2010
Wkład własny SPS ZOZ : 55 590,85 PLN
PFRON : 53 517,15 PLN
Łączny koszt realizacji projektu : 109 108,00  PLN