Zakup sprzętu rehabilitacyjnego IV


„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SPS ZOZ w Lęborku w celu wsparcia rehabilitacji pacjentów niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim"

Cele Projektu:
• Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
• Poprawa jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim
• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim

Projekt zrealizowany - lipiec 2012
Wkład własny SPS ZOZ : 21 911,12 PLN
PFRON : 21 911,12 PLN
Łączny koszt realizacji projektu : 43 822,24  PLN