POLKARD


 
Celem programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi oraz kontynuowanie dotychczasowych podstawowych działań ukierunkowanych na zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
 
1. „Zakup echokardiografów dla ośrodków niższego szczebla-powiatowych”
 
Wartość projektu : 204 500,01 PLN
Środki Ministerstwa Zdrowia : 173 825,00 PLN
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku : 30 675,01 PLN

2. „Zakup sprzętu i aparatury dla tworzonych ośrodków rehabilitacji kardiologicznej”
 
Wartość projektu : 98 440,00 PLN
Środki Ministerstwa Zdrowia : 55 250 PLN
Wkład własny SPS ZOZ w Lęborku : 43 190,00 PLN