Konferencja inaugurująca Projekt

Dnia 10 sierpnia, w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku odbyła się  konferencja inaugurująca projekt pn.:

„Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych, w tym HIS/RIS/PACS, w SPS ZOZ w Lęborku poprzez rozbudowę systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego”.

W konferencji uczestniczyli Partnerzy projektu - Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie "AMAZONKA" w Lęborku, oraz Pielęgniarki Oddziałowe i Lekarze Ordynatorzy wszystkich komórek szpitalnych.

Podczas prezentacji Kierownik Działu Informatyki omówił najważniejsze aspekty dotyczące realizacji zdrożonego projektu.

Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt
Konferencja inaugurująca Projekt