Podsumowanie rezultatów realizowanego projektu

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku realizuje projekt unijny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pt.: „Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informatycznych,  w tym HIS/RIS/PACS w SPS ZOZ w Lęborku. Realizacji tego zadania służyć ma rozbudowa systemu obsługi informatycznej wszystkich procesów związanych z funkcjonowaniem szpitala zgodnie  z zasadami określonymi w aktach prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego”, w związku z tym 19.12.2018 r. odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu, który został zrealizowany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lębork. Najważniejsze założenia projektu, w obecności Starosty Alicji Zajączkowskiej, omówiła Lidia Kodłubańska, dyrektor SPS ZOZ, natomiast prezentację wygłosił pan Michał Czyżewicz, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu - firmy "Stowarzyszenie Siła W Innowacji". Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów.

Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia obejmuje:

  • Rozbudowę platformy usług on-line e-Pacjent dla Pacjentów i Kontrahentów SPS ZOZ w Lęborku,
  • aktualizację posiadanego przez szpitaloprogramowania w celu spełnienia wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
  • wdrożenie systemu e-zdrowia (instalacja niezbędnego oprogramowania, przeszkolenie personelu SPS ZOZ w Lęborku),
  • wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),
  • modernizację infrastruktury teleinformatycznej placówki,
  • zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazodanowym,
  • spełnienie wymogu integracji systemu z platformami regionalną oraz krajowymi.

 

Korzyści z projektu:

  • Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym
  • Poprawa dostępności usług medycznych (oferowanie usług przez nowoczesne kanały komunikacji)
  • Poprawa efektywności podmiotu leczniczego

 

Wartość projektu ogółem: 5 040 117,35 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 3 715 531,35 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 158 201,65 PLN
Wkład SPS ZOZ w Lęborku: 1 324 586,00 PLN
Wkład Starostwa Powiatowego w Lęborku: 557 329,70 PLN

 

Podsumowanie rezultatów realizowanego projektu
Podsumowanie rezultatów realizowanego projektu